27.10.2020
- После 22 године променили смо план и програм школовања наших пилота на ваздухопловном смеру Војне академије. Зато наши пилоти хеликоптера више неће морати да иду на посебне преобуке, већ све што треба да знају научиће већ на Војној академији и одмах када окончају своје школовање моћи ће да постану део посаде ваздухоплова - истакао је министар одбране Александар Вулин, који је присуствовао обуци кадета Војне академије.
Архива вести
 

О Војној академији

Школовање за официрски позив у Србији има дугу традицију, а Војна академија Универзитета одбране савремена је наследница Артиљеријске школе основане 18. марта 1850. године, указом који је донео кнез Александар Карађорђевић. Војна академија се током своје дуге историје мењала и трансформисала, али је увек имала пресудно место у изградњи војске као државне институције од виталног значаја. Многи официри који су завршили Војну академију обављали су највише дужности у држави, што доказује да су официри Војне академије утицали не само на развој и напредак српске војске, већ и државе у целини. Војна академија каo један oд најстаријих стубoва oбразoвања у Републици Србији константно развија и унапређује студијске програме. Образовање и васпитање официрског кадра за потребе система одбране Републике Србије прате традиција и историја нашег народа, развој савремене војне мисли и савремена технолошка достигнућа. Данас је седиште Војне академије на Бањици у Београду, у касарни "Генерал Јован Мишковић".

Мисија Војне академије

„Системом војног образовања изградити идентитет професионалног официра-лидера, часног, оданог, оспособљеног и спремног за интелектуалне и етичке изазове официрског позива у служби отаџбине, Републике Србије“.
 

РЕЧ НАЧЕЛНИКА

Пoштoвани, Вoјна академија је висoкoшкoлска oбразoвнa и научно-истраживачка институција кoја 170 гoдина представља историјски запис нашег народа и стратешку компоненту снаге српске државе у последња два века. Школовање у Војној академији је комплексан процес који подразумева образовање, војну обуку и васпитање будућих официра. Војна академија се налази у систему високог образовања Републике Србије у оквиру којег има акредитоване студијске програме за основне академске, мастер академске и докторске академске студије. Студијски програми Војне академије конципирани су тако да својим кадетима, будућим официрима, дају сва потребна знања и вештине које им омогућавају да постану успешни командири јединица Војске Србије. Студијски програми пружају потребна академска и стручна знања, са добром мером теорије и праксе, и подстичу будуће официре да се развијају као свестране личности. Непрекидним подизањем стандарда, изменама и сталном доградњом наставних планова и програма, увођењем бројних нових садржаја и нових технологија у процес школовања, модернизациојм инфраструктуре и обнављањем материјалне базе наставе, будући официри имају све предуслове за стицање стручних знања која ће им омогућити рад на функционалним дужностима у Војсци Србије у све три мисије, што за Војну академију представља приоритет. Под кровом Војне академије живе они који воле Србију изнад свега, јер у њој се сади и клија семе будућих успеха и победа. Част је наша имовина, а знање је наша моћ.
генерал-мајор Бојан Зрнић
доктор војнотехничких наука