Катедре
Деканат Војне академије има два департмана, са 12 катедри и два центра.
 
ДЕПАРТМАН ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА је организацијска јединица Деканата која обједињава катедре и центре из друштвено-хуманистичког научног поља.
 
Начелник департмана друштвено-хуманистичких наука
пуковник доц. др Аца Ранђеловић

контакт: aca.randjelovic@va.mod.gov.rs
телефон: 011/3603-306
  
У саставу Департмана друштвено-хуманистичких наука налазе се:
 
ДЕПАРТМАН ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА је организацијска јединица Деканата која обједињава катедре из техничко-технолошког и природно-математичког научног  поља.
 
Начелник департмана техничко-технолошких
и природно-математичких наука
пуковник ред. проф. др Миленко Андрић, дипл. инж.

контакт: milenko.andric@va.mod.gov.rs
телефон: 011/3603-071

У саставу Департмана техничко-технолошких и природно-математичких наука налазе се:
videoВИДЕОГАЛЕРИЈА
Видео спот "Војна академија"