Катедре
Деканат Војне академије има два департмана, са 12 катедри и два центра.
 
ДЕПАРТМАН ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА је организацијска јединица Деканата која обједињава катедре и центре из друштвено-хуманистичког научног поља.
 
 
Начелник департмана друштвено-хуманистичких наука    пуковник доц. др Аца Ранђеловић
контакт: aca.randjelovic@va.mod.gov.rs
телефон: 011/3603-306
 

У саставу Департмана друштвено-хуманистичких наука налазе се:
 
ДЕПАРТМАН ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА је организацијска јединица Деканата која обједињава катедре из техничко-технолошког и природно-математичког научног  поља.
 
Начелник департмана техничко-технолошких и природно-математичких наука
пуковник ред. проф. др Миленко Андрић, дипл. инж.
контакт: milenko.andric@va.mod.gov.rs
телефон 011/3603-066

У саставу Департмана техничко-технолошких и природно-математичких наука налазе се: