Документа
СТАТУТ

Статут Војне академије
Статут Универзитета одбране

АКРЕДИТАЦИЈА

Одлука о акредитацији Војне академије
Уверење о акредитацији Војне академије
Уже научне области Војне акдемије
Решење о допуни и измени дозволе за рад

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И САМОВРЕДНОВАЊЕ

Стратегија обезбеђења квалитета Војне академије Правилник о самовредновању
Извештај о самовредновању Војне академије
Одлука Наставно-научног већа о усвајању Извештаја о самовредновању Војне академије

ОДЛУКЕ

Одлука декана Војне академије о именовању кадета продекана
  
ЗАКОНИ

Закон о високом образовању
Закон о војном образовању
Закон о науци и истраживању

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о Кадетском парламенту Војне академије
Правилник о обезбеђењу квалитета