Лабораторије
Поред тога што је образовно-васпитна, Војна академија је и акредитована научноистраживачка установа, у којој се научни рад наставника, сарадника, кадета и студената одвија и вреднује на бројним пројектима из основних, развојних и примењених истраживања у техничко-технолошком и друштвено-хуманистичком образовном и научном пољу.
 
У саставу Деканата Војне академије налази се 5 лабораторија и центара:
  • Лабораторија за војноелектронске системе.
  • Лабораторија за машинске системе и логистичко инжењерство.
  • Лабораторија за УбС и НХБ заштиту.
  • Лабораторија за географски информациони систем.
  • Центар за истраживања у области логистике одбране.
Лабораторија за војноелектронске системе има за циљ подизање нивоа знања припадника Катедре војноелектронског инжењерства и Катедре телекомуникациja и информатикe у областима од интереса за Војску Србије и остваривање трансфера знања из наведених области на кадете у оквиру основних академских студија, припаднике Војске Србије  у оквиру осталих нивоа школовања у Војној академији, као и за потребе других заинтересованих корисника ван Министарства одбране и Војске Србије. Опрема лабораторије груписана је у функционалне целине према oбластима:
  • Системи за вођење и управљање ракета, Системи управљања ватром и Сензори, сензорски системи и мултисензорско сједињавање информација;
  • Обрада сигнала у радарским системима;
  • Мерење радарских антена и радарских циљева;
  • Анализа интегрисаних телекомуникационих система и Система за подршку одлучивању у Војсци.
Лабораторија за машинске системе и логистичко инжењерство је научноистраживачка лабораторија Војне академије у којој се реализују основна и примењена истраживања у области машинског инжењерства, са тежиштем у истраживању наоружања и моторних возила, као и интердисциплинарна истраживања у области логистичког инжењерства, мехатронике и управљања животним циклусом средстава наоружања и војне опреме.
Лабораторија је опремљена мерном и испитном опремом за различита испитивања која захтевају мерење силе, притиска, помака, брзине, убрзања, угаоне брзине итд. Лабораторијска опрема омогућава лабораторијско-путна испитивања моторних возила, испитивање система ослањања, дијагностику савремених моторних возила и друго. Кад су у питању испитивања у области наоружања, унутрашње и спољне балистике, као и лабораторијска испитивања подсистема возила лабораторија користи капацитете Војнотехничког института, Техничког опитног центра, као и других лабораторија система одбране.

Лабораторија за УбС и НХБ заштиту формирана је са циљем стварања услова за повећање утицаја науке и технологије на укупан развој система одбране, делотворнијег повезивања научноистраживачког рада са потребама развоја система одбране кроз научноистраживачке пројекте, интензивирања одбрамбене сарадње у области научноистраживачког рада са универзитетима и институтима и развоја научноистраживачког подмлатка.

Лабораторија за географски информациони систем (ГИС) отворена је 2020. године. Намењена је за школовање кадета и усавршавање официра у области војне географије и војне топографије и стручним предметима из области војногеодетског инжењерства. Лабораторија је опремљена савременим ГИС софтверима и мултимедијалном опремом.

Центар за истраживање у области логистике одбране организује научно-истраживачке, образовне и стручне активности у области менаџмента логистиком одбране. Центар представља интелектуално средиште за континуиран мултидисциплинаран рад на истраживању логистике одбране и националне логистике. Центар сарађује и са другим академским и научноистраживачким центрима и институцијама у земљи и иностранству, које се баве истраживањем и образовањем у области логистике одбране и националне логистике.

 
photoФОТОГАЛЕРИЈА
videoВИДЕОГАЛЕРИЈА
Војноелектронско инжењерство
Војномашинско инжењерство