ПројектиЦиљеви научноистраживачког рада на свим нивоима образовања у Војној академији, као акредитованој научноистраживачкој установи, јесу унапређивање и осавремењивање војног образовања, решавање научних проблема од интереса за систем одбране Републике Србије, усавршавање наставног и научног кадра и развој научноистраживачког подмлатка.

Истраживачи Војне академије, заједно са колегама са других факултета и научних института, учествују у изради и раду научноистраживачких пројеката, како оних које финансира Министарство одбране Републике Србије, тако и оних које  финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Све то заједно данас обликује профил Војне академије, саткан од скоро два века искуства и врхунских савремених знања из широког корпуса наука и научних дисциплина.