Пројекти 
Војна академија је научноистраживачка организација која је акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за обављање научноистраживачке делатности у области природно-математичких, техничко-технолошких и друштвених наука. Научноистраживачки рад се одвија кроз израду научноистраживачких пројеката са циљем решавања научних проблема, усавршавање наставног кадра и развоја научноистраживачког подмлатка.
 
Студенти докторских студија, у зависности од студијског програма и личних амбиција, учествују у изради научних пројеката као чланови истраживачких тимова на домаћим и међународним научним пројектима у области:
  • Машинства,
  • Електротехничког и рачунарског инжењерства,
  • Менаџмента у одбрани,
  • Економије,
  • Заштити животне средине.
Уз стручну помоћ наставника и сарадника кадети Војне академије израђују научне и стручне радове, одлазе на научне конференције, сајмове и такмичења (електријада, машинијада, беседништво и др.).

Непрестано улажемо значајна средства и напоре како би имали модерне лабораторије опремљене савременом лабораторијском и рачунарском опремом, библиотеку са богатим фондом књига и часописа, као и on-line приступ великом броју електронских база научних часописа.