Докторске академске студије
Војна академија организује докторске академске студије, чији је циљ оспособљавање студената за самосталан научно истраживачки рад, и којима се стиче највиши степен образовања.

Докторске академске студије се изводе  на основу акредитованих студијских  програма који трају три године, и њиховим завршетком се стиче 180 ЕСПБ бодова.

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских академских студија и представља самостални и оригинални научноистраживачки рад кандидата у одговарајућој научној области или више научних области.
 
Лице које одбрани докторску дисертацију стиче научни назив доктора наука у одговарајућој научној области.

Докторске студије реализују се кроз пет студијских програма:
  • Војномашинско инжењерство ,
  • Војноелектронско инжењерство,
  • Менаџмент у одбрани 
  • АБХО
  • Јавне финансије

Од школске 2021/2022. године планирана је реализација докторских академских студија кроз четири студијска програма: