РуководствоКОМАНДАНТ КАДЕТСКЕ БРИГАДЕ
пуковник Иван Орбовић

контакт: ivan.orbovic@vs.rs
телефон: 011/3603-079
   
НАЧЕЛНИК СЕКРЕТАРИЈАТА
пуковник Срђан Дувњак

контакт: srdjan.duvnjak@va.mod.gov.rs
телефон: 011/3603-066
   
НАЧЕЛНИК ДЕПАРТМАНА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
пуковник доц. др Аца Ранђеловић

контакт: aca.randjelovic@va.mod.gov.rs
телефон: 011/3603-306
   

НАЧЕЛНИК ДЕПАРТМАНА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
пуковник ред. проф. др Миленко Андрић, дипл. инж.

контакт: milenko.andric@va.mod.gov.rs
телефон: 011/3603-071
   

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
пуковник ванр. проф. др Срђан Благојевић

контакт: srdjan.blagojevic@mod.gov.rs
телефон: 011/3603-045
   

ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
пуковник ванр. проф. др Драган Трифковић

контакт: dragan.trifkovic@va.mod.gov.rs
телефон: 011/3603-081
   

НАЧЕЛНИК ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ
капетан бојног брода Мирослав Ћитић

контакт: nacelnik.vg@mod.gov.rs
телефон: 011/3603-655
   

НАЧЕЛНИК СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ВОЈНЕ ШКОЛЕ „1300 КАПЛАРА“
пуковник доц. др Стеван Мушицки

контакт: ssvs@mod.gov.rs
телефон: 011/3603-631