Психолошка и медицинска провера
Психолошки и медицинско-здравствени прегледи реализују се у месецу мају. Провери подлежу кандидати који су успешно савладали проверу знања из математике и проверу физичких способности. Да би приступили провери потребно је да кандидати ставе на увид упутницу за лекарски преглед. Оверене упутнице издају Центри министарства одбране (Војни одсеци) и у њима мора да стоји налаз изабраног лекара.

Психолошка процена
Овим поступком врши се процена психолошких потенцијала лица из грађанства за пријем лица у Војну академију и Медицински факултет ВМА. Психолошка процена подразумева процену когнитивних способности и структуре личности након чега тим психолога спроводи интервју.

Здравствени прегледи
Током медицинско-здравствених кандидати ће приступити: антрополошким мерењима, лабораторијским, радио-пулмолошким, ОРЛ, неуро-психијатријским, хируршким, кожно-венеричним, стоматолошким, интернистичким и другим специјалистичким прегледима након чега се даје коначна оцена о здравственој способности.
Кандидати који конкуришу за студијски програм Војно ваздухопловство приступају психолошким и медицинско-здравственим прегледима по посебном програму Института за ваздухопловну медицину. Прегледи трају 5 дана. У случају да кандидат не испуни захтеване критеријуме може конкурисати за било који други студијски програм.
Током прегледа кандидатима је обезбеђен бесплатан смештај и исхрана на Војној академији.