Најчешће постављана питања за упис на Војну академију
1. Како и где добити потребне информације у вези са конкурсом?
Конкурс за упис у војне школе биће отворен у фебруару месецу. На конкурс се могу пријавити кандидати мушког и женског пола који испуњавају конкурсом прописане услове, а који се могу наћи на сајтовима Министарства одбране, Универзитета одбране и Војне академије. Неопходно је да се заинтересовани добро информишу о условима конкурса, да прикупе потребну документацију и да се на време пријаве у Центрима министарства одбране (Војним одсецима).
Заинтересована лица могу сваке суботе за време трајања конкурса у времену од 11.00 до 13.00 часова у склопу активности „Отворена врата“ посетити Војну академију и кроз презентацију конкурса, обилазак кабинета, спортских капацитета, интерната за смештај кадета и разговора са кадетима лично се уверити у квалитетне наставне и смештајне капацитете Војне академије.
 
2. Какав је успех током школовања неопходан да се упишу војне школе?
Одличан успех није предуслов за упис војних школа, али свакако да претходно остварени резултати носе поене. За упис је неопходна припрема у теоријском и физичком смислу. Кандидати треба да имају најмање добар успех током свих разреда средње школе (за ученике завршних разреда најмање добар успех на полугодишту четвртог разреда) и најмање врлодобру оцену из владања током школовања.
 
3. Какво образовање добијају кадети Војне академије?
Образовање у војним школама прилагођено је захтевима система одбране Републике Србије. Комбинација теоријске и практичне наставе даје предност у односу на друге високошколске установе. Школовање кадра за потребе Војске изискује баланс између теорије и праксе, јер је реч о специфичним знањима и вештинама у зависности од рода и службе за коју се официр школује. Чињеница је да је војнички позив атрактиван младима, јер подразумева психофизичку снагу, специфична знања и велику посвећеност. Поред академског дела студија и полагања испита кадети имају и војничку обуку. Теоријска знања стечена у савременим кабинетима и лабараторијама примењују се на практичној обуци, што и јесте систем дуалног образовања, односно оптималног наставног споја теорије и праксе. Сви студијски програми садрже опште, стручне и војне предмете.
 
4. Да ли кадети завршетком војних школа имају сигуран посао и извесну будућност?
По успешно завршеном школовању официри се производе у чин потпоручника и примају у професионалну војну службу на неодређено време у јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије. Ово је један од чинилаца који је пресудно утицао на избор за упис наших кандидата.
 
5. Да ли су студјски програмим Војне академије акредитовани?
Сви студијски програми на Универзитету одбране су акредитовани, те након завршетка студија, осим првих официрских чинова, сви кадети добијају академска звања у складу за Законом о високом образовању. Као пример, официр који је завршио основне академске студије на студијском програму Војноелектронско инжењерство на Војној академији добија звање дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.
Због личних афинитета и ради потребе за специјализованим знањима на радном месту, официри Војске Србије се опредељују за наставак академског усавршавања на другим факултетима што им омогућује акредитован студијски програм претходно завршених студија на Војној академији.
 
6. После завршетка Војне академије и сигурног запослења, да ли су обезбеђени услови за наставак школовања, усавршавања и напредовање у служби?
Формирањем Универзитета одбране створена је могућност за акредитовање студија другог и трећег степена, тако да се на Војној академији реализују и мастер академске и докторске академске студије. Након завршене Војне академије, официр се може определити за каријерно и академско усавршавање ради даљег напредовања у служби и стицања специфичних знања и вештина. На даља школовања и усавршавања официри се упућују према потребама система одбране, а официр може у складу са личним афинитетима изабрати и сам област у којој ће се усавршавати.
 
7. Какви су услови за бављење спортом?
Војна академија поседује Спортски центар опремљен савременом теретаном, кардио-центром, базеном, атлетском стазом, тениским, кошаркашким и фудбалским теренима као и фискултурним салама. У кругу Војне академије налази се и Атлетска дворана, први специјализовани објекат за прирему и тренинг атлетичара током зимског периода у Србији, чији су капацитети доступни и припадницима Министарства одбране и Војске Србије. Савремена пиштољска стрељана која осим за обуку, служи и за рад стрељачке секције, која представља само једну од многобројних секција (џудо, карате, стрељаштво, пливање, атлетика, кошарка, одбојка, футсал, рукомет, рагби, оријентиринг, веслање, једрење, мачевање) које кадетима стоје на располагању. Да је реч о квалитетним ваннаставним активностима сведоче бројне медаље и признања са војних и цивилних такмичења које наши припадници освајају у земљи и иностранству (атлетика, џудо, стрељаштво, војни пентатлон, пливање, фудбал, футсал...).
 
8. Какви су услови за неговањем и унапређивањем осталих афинитета и талената кадета?
Ваннаставне активности нису обавезне, али умногоме доприносе остваривању квалитетнијег друштвеног живота кадета током школовања и изградње личности будућег официра. У складу са редовним обавезама, ваннаставне активности реализују се кроз ангажовање  у разним спортским дисциплинама и другим  секцијама (музичка, реторичка, фолклорна,  хорска, плесна и друге секције), као и изучавање страних језика кроз курсеве језика, (грчки, немачки, француски, руски...).
Током школовaња кадети имају обуку у скијању на Копаонику и обуку у управљању моторним возилима, након чега стичу Б или Ц категорију за управљање моторним возилом.
Наши кадети су често виђени на јавним наступима којим се представља лик припадника Војске и афирмише позив официра. Кадети редовно посећују значајне културно-историјске споменике у земљи и иностранству. 
У оквиру активности међународне војне сарадње сваке године кадети посећују Војне академије у иностранству, учествују у радионицама, конференцијама, симпозијумима и исто тако домаћини припадницима војних академија страних оружаних снага.  
 
9. Како се спроводи селекција кандидата за упис у Војну академију?
Након подношења потребних докумената селекција кандидата из грађанства за упис у Војну академију састоји се од два дела.
Први део обухвата проверу знања из математике и проверу физичких способности.
Други део селекције траје два дана и обухвата психолошку процену и медицинско-здравствене специјалистичке прегледе. Кандидати током прегледа бораве на Војној академији и имају обезбеђен смештај и исхрану.
За студијски програм Војно ваздухопловство други део селекције траје 5 дана, а након успешно завршених прегледа кандидати имају и трећи део селекције који се састоји од селективне падобранске и летачке обуке.
 
10. Колико бодова треба да остваре кандидати за упис на Војну академију?
На тесту из математике и на провери физичких способности кандидати треба да остваре потребан број бодова. 
Успех из средње школе може донети максимално 40 бодова. Број бодова се израчунава тако што се саберу просеци на крају школских година (прво полугодиште четвртог разреда) и помноже бројем 2.
 
11. Који је најбољи начин да се кандидати припреме за селекцију?
Таблице за проверу физичких способности су на сајту Војне академије.
За припрему кандидата за проверу знања из математике препоручујемо коришћење збирке задатака која је доступна на страници сајта. Такође, препоручујемо да се у припреми користе и тестови са задацима из претходних година.
Војна академија развила је Платформу за учење на даљину која је, између осталог намењена као помоћно средство кандидатима у припреми за полагање пријемног испита. Досадашња пракса коришћења ове платформе била је изузетно позитивна. За добијање приступа платформи потребно је да кандидати пошаљу електронском поштом на адресу upis@va.mod.gov.rs име и презиме и личну е-маил адресу, након чега добија приступ овој платформи.
 
12. Која су права и обавезе будућих кадета и официра?
По успешно завршеном школовању у Војној академији кадети су обавезни да ступе на дужност одређену за професионалног официра Војске Србије и да у професионалној војној служби остану онолико времена колико је прописано Законом о Војсци (дупли број година проведен на школовању) и да прихвате распоред службовања у гарнизону по потреби службе, а сходно Закону о Војсци.
 
13. Колико кошта школовање на Војној академији?
Трошкове школовања обезбеђује Министарство одбране. Током школовања обезбеђен је бесплатан смештај и исхрана у интернату Војне академије, а кадетима је на располагању квалитетна здравствена заштита, потребни уџбеници и школски прибор, војна одећа и обућа, спортска опрема, новчана примања од 12.000 до 20.000 динара (у зависности од успеха и године школовања), трошкови превоза за време семестралних распуста и друго.
У случају да кадет изгуби право школовања дужан је да надокнади трошкове школовања Војној академији чији износ зависи од времена проведеног на школовању и студијског програма на коме се школује кадет.
 
14. Шта се дешава када кадет не испуни испитне обавезе ?
Кадет који не оствари испитне обавезе губи статус кадета и отпушта се из Војне академије, уз обавезу полагања заосталих испита до почетка наредне школске године. Након полагања заосталих испита, уписује наредну годину школовања у млађој класи.

Уписивање школске године у млађој класи може се одобрити само једном у току студија.
 
15. Да ли су употпуности равноправни услови живота и рада кадета и кадеткиња?
Дискриминација по полу је забрањена, кадеткиње су потпуно равноправне са кадетима, тако да за њих нема посебних повластица.
 
16. Ако не будем примљен на Војну академију, да ли могу да конкуришем за упис на неки други факултет?
Поступак пријема у Војну академију завршава се пре уписа на друге факултете.
У случају да не испуните захтеване критеријуме, обавештење о пријему на Војну академију добићете током месеца маја тако да не губите могућност конкурисања на неком другом факултету.
 
17.Шта би сте препоручили кандидатима за упис?
Предлажем свим кандидатима да се прво добро информишу о Војној академији на нашем сајту, конкуришу у надлежном Центру министарства одбране, добро припреме и тако тестирају себе у интелектуалном и физичком смислу. Мислим да је ово један од најчаснијих позива, који вам током школовања обезбеђује одличне услове, а касније и запослење.