Oдсек за питања кадета и студената
Одсек за питања кадета и студената води евиденцију кадета и студената на школовању, решава статусна питања (пријем на школовање, промена студијског програма, признавање испита, издавање потврда, отпуст са школовања...) и праћење успеха (пријављивање испита, евиденција успеха, издавање преписа оцена, издавање диплома,...).

Информације о датуму расписивања конкурса, начину конкурисања и селекцији кандидата за кадете Војне академије могу се добити на:
е-адреси: upis@va.mod.gov.rs

Упис на Војну академију
(011) 36-03-344
(011) 36-03-341
 
За све важне информације
(011) 36-03-341
 
Референт за основне академске студије
(011) 36-03-344 
 
Референт за мастер и докторске академске студије
(011) 36-03-112

Информације о упису у Војну гимназију и школовању у Војној гимназији и ССВШ могу се добити на интернет страници Војне гимназије и Средње стручне војне школе.