О нама
Пoштoвани,
Вoјна академија је висoкoшкoлска oбразoвнa и научно-истраживачка институција кoја 170 гoдина представља историјски запис нашег народа и стратешку компоненту снаге српске државе у последња два века. Школовање у Војној академији је комплексан процес који подразумева образовање, војну обуку и васпитање будућих официра. Војна академија се налази у систему високог образовања Републике Србије у оквиру којег има акредитоване студијске програме за основне академске, мастер академске и докторске академске студије. Студијски програми Војне академије конципирани су тако да својим кадетима, будућим официрима, дају сва потребна знања и вештине које им омогућавају да постану командири у јединицама Војске Србије. Студијски програми пружају потребна академска и стручна знања, са добром мером теорије и праксе, и подстичу будуће официре да се развијају као личности. Непрекидним подизањем стандарда, изменама и сталном доградњом наставних планова и програма, увођењем бројних нових садржаја и нових технологија у процес школовања, модернизациојм
инфраструктуре и обнављањем материјалне базе наставе, будући официри имају све предуслове за стицање стручних знања која ће им омогућити рад на функционалним дужностима у Војсци Србије у све три мисије, што за Војну академију представља приоритет.Под кровом Војне академије живе они који воле Србију изнад свега, јер у њој се сади и клија семе будућих успеха и победа.

Част је наша имовина, а знање је наша моћ.
 
                                                                                                                                         
генерал-мајор Бојан Зрнић
доктор војнотехничких наука
                                                                                                                
МИСИЈА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
 
„Системом војног образовања изградити идентитет професионалног официра-лидера, часног, оданог, оспособљеног и спремног за интелектуалне и етичке изазове официрског позива у служби отаџбине, Републике Србије“.