Кадетски парламент
Кадетски парламент Војне академије је  званично тело које се бави студентским питањима. Кадетски парламент Академије бирају непосредно, тајним гласањем, кадети и студенти уписани у школској години у којој се врши избор. Кадетски парламент Академије има право да Наставно-научном већу Академије подноси предлоге који се односе на подизање квалитета  наставно-образовног процеса. Рад Кадетског парламента регулисан је Статутом Војне академије и Правилником о раду Кадетског парламента.
 
Кадетски парламен активно учествује у сарадњи са студентским парламентима других високошколских установа Републике Србије.
   


ПРЕДСЕДНИК КАДЕТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
кадет Владимир Васиљчин
 


КАДЕТ ПРОДЕКАН
кадет Илија Дубравац

Контакт:
mail адреса: kadetski.parlament@va.mod.gov.rs

 
photoФОТОГАЛЕРИЈА
videoВИДЕОГАЛЕРИЈА
Живот и рад кадета Војне академије