Катедра војноелектронског инжењерства
Катедра војноелектронског инжењерства је организациона јединица Департмана техничко-технолошких и природно-математичких наука Деканата Војне академије одговорна за реализацију наставе на:
  • основним академским студијама,
  • мастер и
  • докторским студијима из ужих научних области војноелектронског инжењерства, радарских система и ракетних система на студијским програмима који се реализују на Војној академије.


НАЧЕЛНИК КАТЕДРЕ
пуковник ванр. проф. др Слободан Симић, дипл.инж. 
контакт: slobodan.simic@va.mod.gov.rs
телефон: 011/3603-391
 
 
Наставници и сарадници Катедре војноелектронског инжењерства

Чин, звање, име и презиме, контакт                               

генерал-мајор ванр. проф. др Бојан Зрнић, дипл. инж.
kancelarija@va.mod.gov.rs
 
пуковник ред. проф. др Миленко Андрић, дипл. инж.
milenko.andric@va.mod.gov.rs
 
 
пуковник доц. др Даворин Миклуц, дипл. инж.
davorin.mikluc@va.mod.gov.rs
 
мајор доц. др Момир Станковић, дипл. инж.
momir.stankovic@va.mod.gov.rs
 
потпуковник доц. др Димитрије Бујаковић, дипл. инж.
dimitrije.bujakovic@va.mod.gov.rs
 
сарадник мј Младен Антонић, дипл. инж.          
mladen.antonic@va.mod.gov.rs
 
 
Наставници из других институција

Чин, звање, име и презиме
 
Институција
пуковник доц. др Иван Покрајац, дипл. инж. Војнотехнички институт
пуковник доц. др Љубиша Томић, дипл. инж. Војнотехнички институт
ванр. проф. др Надица Миљковић, дипл. инж.
Електротехнички факултет
ванр. проф. др Томислав Стојић, дипл. инж. Машински факултет
доц. др Миодраг Тасић, дипл. инж. Електротехнички факултет
ванр. проф. др Надица Миљковић, дипл. инж. Електротехнички факултет