30.11.2020

Ранг листа кандидата за пријем на мастер и докторске студијске програме у Војној академији
ДОКТОРСКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – МЕНАЏМЕНТ У ОДБРАНИ 
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ 
 
рбр
Име и презиме
Просечна оцена-бодови Године студирања-бодови Научни радови Пријемни испит УКУПНО
1. Катарина Јанковић 47,55 20 15 не полаже 82,55

 
ДОКТОРСКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ВОЈНОМАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ
 
рбр Име и презиме Просечна оцена-бодови године студирања-бодови Пријеми испит УКУПНО
1. Андрија Вељовић 46,95 20 не полаже 66,95
2. Катарина Несторовић 45,25 20 не полаже 65,25


МАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ВОЈНОЕЛЕКТРОНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ
 
рбр Име и презиме Просечна оцена-бодови Године студирања-бодови Пријемни испит УКУПНО
1. Слободан Босиљчић 41,2 20 не полаже 61,2
2. Горан Бањац 41,1 20 не полаже 61,1
3. Мићо Живановић 40,5 20 не полаже 60,5
4. Дарко Нешковић 39,2 20 положио 59,2