Конкурси

 

Период: 01.01.2019 - 20.09.2021

Категорија: Конкурси

Укупан број записа: 26

01 Сеп 2021
01.09.2021
 
Интерни конкурс за избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије у пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука, и то
 
01 Сеп 2021
01.09.2021
 
Јавни конкурс за избор лица у звање наставника у образовно-научном пољу техничко-технолошких/друштвено-хуманистичких наука
 
01 Јун 2021
01.06.2021
 
Јавни конкурс за избор лица у звање наставника у образовно-научном пољу техничко-технолошких/друштвено-хуманистичких наука
 
01 Јун 2021
01.06.2021
 
Интерни конкурс за избор и поновни избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије у пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука
 
11 Мај 2021
11.05.2021
 
Интерни конкурс за избор и поновни избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије у пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука