160 GODINA VA - 1871. Artilerijska škola praksa u Kragujevcu

Mihajilo Miša Janketić, Marko Janketić, Žarko Stepanov, Igor Ilić, Stevan Pijale i kadeti Vojne akademije

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs