ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Osnovne studije / Menadžment u odbrani

Menadžment u odbrani

Studijski program Menadžment u odbrani proizlazi iz potreba Ministarstva odbrane Republike Srbije u oblasti obrazovanja oficira rodova i službi Vojske Srbije. Cilj ovog studijskog programa je usvajanje akademskih znanja i veština i postizanje kompetencija neophodnih za obavljanje početnih oficirskih dužnosti u rodu ― službi nivoa komandira voda u skladu sa misijama i zadacima Vojske Srbije, kao i za obavljanje menadžerskih dužnosti u sistemu odbrane.

Osnovne akademske studije Menadžmenta u odbrani izvode se tokom četiri akademske godine (osam semestara). Ukupan broj ESPB koje kadet treba da ostvari da bi završio ovaj stepen studija je 240.

Plan osnovnih akademskih studija obuhvata niz obaveznih i izbornih predmeta. Obavezni predmeti obuhvataju one oblasti koje su neophodne za razumevanje osnovnih teorijskih postavki i sistema znanja na kojima se zasniva savremeni profil profesionalnog oficira, kao što su predmeti iz nauka odbrane, nauka bezbednosti, društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka. Osim toga, struktura osnovnih akademskih studija obuhvata one oblasti koje su neophodne za ovladavanje osnovnim teorijskim znanjima iz menadžmenta u sistemu odbrane, kao što su predmeti iz oblasti menadžmenta, ekonomskih i organizacionih nauka.

Kadet, osim obaveznih predmeta, bira i izvestan broj izbornih predmeta u studijskom programu, u meri koja mu je potrebna da obezbedi zahtevani broj ESPB bodova.

Prve dve godine školovanja identične su za sve kadete, a nakon toga oni se opredeljuju za jedan od sedam izbornih područja ― modula, i to:

Predmeti izbornih područja ― modula definisani su na osnovu radnih profila, odnosno zahteva radnih mesta ― dužnosti oficira za određene rodove i službe u Vojsci Srbije. Kadet stiče zvanje diplomiranog menadžera odbrane ako u predviđenom roku ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i tako ostvari 240 ESPB.

Osim diplome, kadetu se izdaje i Dodatak diplomi koji označava kompetencije kadeta za profesionalnog oficira u određenom rodu i službi Vojske Srbije, kao i za menadžera u sistemu odbrane.

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna