11. 06. 2010.
RANG LISTA PRIMLjENIH KANDIDATA U VOJNU AKADEMIJU

Komisija za prijem kadeta u Vojnu akademiju u školskoj 2010/2011. godini izvršila je izbor kadeta za sledeće studijske programe: Menadžment u odbrani, Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo, Vojnohemijsko inženjerstvo i Logistika odbrane.
 
Kadeti se na školovanje javljaju 12. septembra 2010. godine do 11.00 časova i obavezni su da sa sobom ponesu sledeća originalna dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, svedočanstva za I, II, III i IV razred srednje škole i diplomu.
 
Napomena: Kandidati za studijski program Vojno vazduhoplovstvo javljaju se u Vojnu akademiju na završni deo selekcije 16.07.2010. godine do 11.00 časova. Sa sobom nose ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu, sportsku opremu i pribor za ličnu higijenu.
 
 
VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs