Cilj školovanja

Cilj školovanja na Vojnoj akademiji je obrazovanje i osposobljavanje kadeta i oficira za odgovarajuće dužnosti u rodu-službi (u skladu sa misijama i zadacima Vojske) i sticanje znanja neophodnih za dalje usavršavanje.

Vojna akademija je obrazovno-naučna ustanova na kojoj se:

- stiče visoko obrazovanje na osnovnim studijama;

- organizuju poslediplomske studije;

- organizuje poslediplomsko stručno usavršavanje;

- školuju slušaoci za rezervne oficire i

- organizuju osnovna, primenjena i razvojna istraživanja značajna za podizanje kvaliteta visokoškolske nastave, osposobljavanje naučnog i nastavnog kadra i uvođenje kadeta u naučni rad.

 

 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs