Dan Vojne akademije

Dan Vojne akademije

Od 2001. godine obeležava se 18. mart kao Dan vojnog školstva. Toga dana 1850. godine knez Aleksandar Karađorđević potpisao je Ukaz o ustrojstvu Artilerijske škole, čije tradicije danas nastavlja i čuva Vojna akademija u Beogradu.

Od 2008. godine, 18. mart je Dan Vojne akademije.

Na svečanosti povodom Dana Vojne akademije promovišu se kandidati koji su stekli naučna zvanja, uručuju se priznanja najboljim nastavnicima i studentima Vojne akademije i organizuju naučna i kulturna dešavanja koja imaju za cilj negovanje tradicije.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs