ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА ПОГОНСКЕ ОПРЕМЕ

 Аутор: др Зоран Пешић

У уџбенику Технологија одржавања погонске опреме приказан је део савремених знања из области погонске опреме и погонских инсталација.

У уџбенику су обједињена знања из области одржавања погонске опреме и инсталација. Обрађена је дијагностика техничког стања погонске опреме и инсталација, приказани су технолошки процеси одржавања, као и законитости у вези са процесима у погонским инсталацијама. Такође, заступљене су  и друге теме које су предвиђене Наставним планом и програмом за 1997. годину, а које  се изучавају у оквиру специјалности „Погонска средства“.

Књигу могу користити и остали студенти који изучавају предмете у вези са овом проблематиком, као и слушаоци Школе за резервне официре.

 

Ова књига представља резултат досадашњих истраживања из области погонске опреме и инсталација.

Уџбеник се састоји из девет поглавља:

  1. Дијагностика и испитивање погонске опреме;
  2. Одржавање цевоводних система;
  3. Одржавање опреме за транспорт горива и мазива;
  4. Одржавање претакачких комплета;
  5. Одржавање резервоара за гориво;
  6. Одржавање ситне амбалаже;
  7. Одржавање стационарних цистерни;
  8. Основе за планирање техничког одржавања погонске опреме и инсталација;
  9. Антикорозивна заштита резервоара за гориво.
Књига може да послужи не само у образовне сврхе студената Војне академије, у областима које изучавају ову проблематику, већ могу да је користе и колеге које настављају стручно усавршавање у овој области, као и сви који се баве проблемима у вези са погонском опремом и инсталацијама, али и њиховим одржавањем и експлоатацијом.
ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs