ИНСТРУКЦИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ, ПРОЦЕЊИВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УСПЕХА СТУДЕНАТА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ

Аутор: Бранислав Павловић

У методичком приручнику је објашњена методологија оцењивања кадета-пилота кроз предмете у вези са управљањем ваздухопловима на којима се школују кадети-пилоти Војне академије.

У приручнику је шире обрађена и методологија обраде података и припрема наставника летења за анализу развоја кадета-пилота и процене за даљу обуку.

Приручник се састоји из четири поглавља:
 - Оцењивање успеха у летачкој обуци
 - Летачке особине
 - Време и начин праћења, процењивања и оцењивања летачких особина
 - Анализа развоја кадета-пилота

Методички приручник је намењен лицима која изводе летачку обуку са кадетима-пилотима Војне академије (наставницима летења, контролорима, испитивачима и инспекторима летачке обуке).

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs