Одсек за питања кадета и слушалаца

ОДСЕК ЗА ПИТАЊА КАДЕТА И СЛУШАЛАЦА

«Одсек за питања кадета, студената и слушалаца, као део 

Проректората за квалитет и развој Универзитета одбране, води евиденцију кадета и слушалаца на школовању, решава статусна питања кадета (пријем на школовање, промена студијског програма, признавање испита, издавање потврда, отпуст са школовања...) и праћење успеха (пријављивање испита, евиденција успеха, издавање преписа оцена, издавање диплома...).

У Одсеку се налази велики део обједињене архиве свих војних школа са простора бивших југословенских република.

Захтеви држављана Републике Србије за издавање потврда, преписа и уверења подносе се Универзитету одбране у Београду, а страни држављани обраћају се преко овлашћеног дипломатско-конзуларног представништва.

Контакти:

- Информације о датуму расписивања конкурса, начину конкурисања и селекцији кандидата за кадете Војне академије могу се добити на е-адреси: upis@va.mod.gov.rs

- Информације за добијање преписа оцена, извода из наставног плана и програма, копије диплома могу се добити на е- адреси: stud.sluzba@va.mod.gov.rs

- Телефони за контакт: 011/ 3603-194 и 011/3603-341

Информације о упису у Војну гимназију и школовању у Војној гимназији и ССВШ могу се добити на интернет страници Војне гимназије.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs