Одсек за питања кадета и слушалаца

Одсек за питања кадета, студената и слушалаца, као део Проректората за квалитет и развој Универзитета одбране, води евиденцију кадета и слушалаца на школовању, решава статусна питања кадета (пријем на школовање, промена студијског програма, признавање испита, издавање потврда, отпуст са школовања...) и праћење успеха (пријављивање испита, евиденција успеха, издавање преписа оцена, издавање диплома,...).У Одсеку се налази велики део обједињене архиве свих војних школа са простора бивших југословенских република.Захтеви држављана Републике Србије за издавање потврда, преписа и уверења подносе се Универзитету одбране у Београду, а страни држављани обраћају се преко овлашћеног дипломатско-конзуларног представништва.

 

Информације о датуму расписивања конкурса, начину конкурисања и селекцији кандидата за кадете Војне академије могу се добити на

е-адреси: upis@va.mod.gov.rs

Контакти: 

Телефони за контакт: 011/ 3603-194 и 011/3603-341 

Информације о упису у Војну гимназију и школовању у Војној гимназији и ССВШ могу се добити на интернет страници Војне гимназије.

 

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs