Кадетска служба

ОДСЕК ЗА ПИТАЊА КАДЕТА И СЛУШАЛАЦА

Кадетска служба Војне академије води евиденцију кадета и слушалаца која подразумева решавање статусних питања кадета (пријем на школовање, промена студијског програма, признавање испита, издавање потврда, отпуст са школовања...) и праћење успеха (пријављивање испита, евиденција успеха, издавање преписа оцена, издавање диплома...).

У кадетској служби Војне академије налази се обједињена архива свих војних школа са простора бивших југословенских република.

Контакти:

- Све информације о датуму расписивања конкурса, начину конкурисања и селекцији кандидата за кадете Војне академије могу се добити на upis@va.mod.gov.rs

- За добијање преписа оцена, извода из наставног плана и програма, копије диплома на: stud.sluzba@va.mod.gov.rs

- Начелник кадетске службе, потпуковник Урош Домазет: uros.domazet@va.mod.gov.rs

- Телефони: 011/ 3603-112 и 011/3603-344

 

Информације о упису у Војну гимназију могу се добити на интернет презентацији Војне гимназије.

 

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs