Odsek za pitanja kadeta i slušalaca

Odsek za pitanja kadeta, studenata i slušalaca, kao deo Prorektorata za kvalitet i razvoj Univerziteta odbrane, vodi evidenciju kadeta i slušalaca na školovanju, rešava statusna pitanja kadeta (prijem na školovanje, promena studijskog programa, priznavanje ispita, izdavanje potvrda, otpust sa školovanja...) i praćenje uspeha (prijavljivanje ispita, evidencija uspeha, izdavanje prepisa ocena, izdavanje diploma,...).U Odseku se nalazi veliki deo objedinjene arhive svih vojnih škola sa prostora bivših jugoslovenskih republika.Zahtevi državljana Republike Srbije za izdavanje potvrda, prepisa i uverenja podnose se Univerzitetu odbrane u Beogradu, a strani državljani obraćaju se preko ovlašćenog diplomatsko-konzularnog predstavništva.

 

Informacije o datumu raspisivanja konkursa, načinu konkurisanja i selekciji kandidata za kadete Vojne akademije mogu se dobiti na

e-adresi: upis@va.mod.gov.rs

Kontakti: 

Telefoni za kontakt: 011/ 3603-194 i 011/3603-341 

Informacije o upisu u Vojnu gimnaziju i školovanju u Vojnoj gimnaziji i SSVŠ mogu se dobiti na internet stranici Vojne gimnazije.

 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs