Katedra naoružanja i opreme ARJ za PVD i VOJ

Katedra naoružanja i opreme ARJ za PVD i VOJ realizuje nastavu na osnovnim akademskim studijama, master studijama i svim oblicima usavrašavanja u oblasti artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva.

Prve dve godine školovanja su identične za sve kadete, a nakon toga kadeti se opredeljuju za jedan od dva izborna modula - područja:

 • Modul ARJ za PVD - specijalnosti
  • SRS za PVD (KUB-m)
  • RS za PVD (RS NEVA S-125M1T)
  • ARS za PVD

 • Modul VOJ - specijalnosti
  • Radarska specijalnost (Radar AN/TPS-70)
  • Računarska specijalnost (AS-84 Bachus)
  • Specijalnost OZN (navođenje lovačke avijacije)
Studijaski program PVO je usmeren tako da kadeti završetkom studija, pored čina, stiču i akademski naziv diplomirani inženjer menadžmenta.

  NAČELNIK KATEDRE                                      
  potpukovnik dr Ivan Petrović 
  telefon: 011/3603-166
 

 PRIPADNICI KATEDRE:
 Ime i prezime Kontakt
 Odsek ARJ za PVD
 potpukovnik Saša Denda  
 potpukovnik Miladin Živković 
 potpukovnik Vladimir Đorđević 
 potpukovnik Goran Banjac 
 major Radomir Lukić 
 zastavnik Milinko Radović 
 Odsek VOJIN
 potpukovnik Milosav Savić
 
 potpukovnik Đorđe Đukić
 
 major mr Vladimir Petošević 
 major Aleksandar Petrović
 
 zastavnik Branislav Ćukić 

                Nastavni kadar                        NIR                           Galerija

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs