latinica | english
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Смернице за психолошку процену кандидата за упис на Војну академију

Смернице за психолошку процену кандидата за упис на Војну академију

Психолошка процена је саставни део селекције кандидата за упис на Војну академију. Спроводи се у војноздравственим установама, на основу добијених резултата са психолошког тестирања и тимског интервјуа.

Батерија психолошких тестова састоји се од субтестова којима се проверавају когнитивне (интелектуалне) способности кандидата, односно његова ефикасност, и једног упитника намењеног процени структуре личности.

Процена когнитивних способности врши се помоћу тестова који се у најширем смислу састоје од вербалних и невербалних задатака. Вербални задаци су најчешће конципирани на схватању односа међу речима и појмовима, док се невербални задаци односе на просторну оријентацију, сличности и разлике међу фигурама, усмереност пажње, капацитет радне меморије и друго. Поред ових тестова, у батерији се налазе и тестови опште културе, односно тестови опште информисаности, којима се у ширем смислу процењују ефекти општег образовања. Рад на овим тестовима је временски ограничен, због чега је неопходно да се задаци ураде што брже, али да се при томе води рачуна да они буду и тачни.

На основу нечијег постигнућа на когнитивним тестовима може се закључити о томе како особа решава различите проблемске задатке, али и колико брзо и тачно то чини. Другим речима, закључује се о базичним процесима резоновања, ефектима учења и искуства, општој способности меморисања и брзини одлучивања.

Структура личности се процењује тестом личности. На основу понуђених тврдњи из којих се састоји овај упитник, кандидат се опредељује за одређен степен сагласности са сваком од тврдњи. Тврдње се односе на животна искуства, уверења, ставове, начине реаговања и друге важне индикаторе психолошког функционисања.

Завршна фаза процене подразумева тимски психолошки интервју, на којем се интегришу подаци са тестирања и испитују психолошке карактеристике кандидата у личном контакту. Потом се на основу свих донетих оцена рачуна вредност коначне оцене која је основ за сврставање кандидата у одређену категорију.

У циљу повећања ефикасности на психолошкој процени, препорука кандидатима је да се пре тестирања психофизички припреме, односно да буду здрави, одморни, наспавани, сити и да се не излажу стресним догађајима. Просечно време трајања тестирања је око два сата. Дозвољено је да се у салу за тестирање унесе флашица воде. Уколико кандидат пре почетка тестирања изјави да није спреман да приступи психолошкој процени због тренутно лошег психофизичког стања, може му се понудити други временски термин, у случају да постоје услови за накнадну психолошку процену.

HorSeparator
Претраживање
по датуму  /  по називу
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна