Katedra vojnog vazduhoplovstva

Katedra vojnog vazduhoplovstva obezbeđuje matičnost za akreditovani, samostalni studijski program Vojno vazduhoplovstvo, po kome se školuju kadeti Vojne akademije, sa ciljem da se edukuju i osposobe za prve dužnosti oficira – pilota u jedinicama Vojske Srbije. Katedra je, takođe, nadležna za realizaciju teoretskog dela kursa nastavnika letenja za oficire – pilote.

Naučna oblast:

  • Sabraćajno inženjerstvo.

Uža naučna oblast:

  • Vojno vazduhoplovstvo.

  NAČELNIK KATEDRE                                      
  pukovnik doc. dr Slaviša Vlačić 
  telefon: 011/3603-365
  

PRIPADNICI KATEDRE:

 Ime i prezime Kontakt
 major dr Aleksandar Knežević
 aleksandar.knezevic@va.mod.gov.rs
 major Momčilo Kuburić
 momcilo.kuburic@va.mod.gov.rs

 

 


 SARADNICI KATEDRE:

 Ime i prezime  Kontakt
 vanr. prof. dr Dejan Janc 
 vanr. prof. dr Feđa Netjasov
 
 vanr. prof. dr Slaviša Đurđević
 
 doc. dr Bojana Mirković 

 

 

 

 

 


           Nastavni kadar                        NIR                           Galerija
VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs