Katedra prirodno-matematičkih nauka

Katedra prirodno-matematičkih nauka odgovorna je za realizaciju svih oblika nastave i naučnoistraživačkog rada iz oblasti prirodno-matematičkih nauka na osnovnim i master akademskim studijama u Vojnoj akademiji.

Uže naučne oblasti:

  • Matematika;
  • Geografija (Vojna geografija);
  • Geodezija (Vojna topografija, Geodezija sa geologijom, GIS);
  • Fizika (Fizika, Meteorologija).

  NAČELNIK KATEDRE                                      
  pukovnik vanr. prof. dr Ljubomir Gigović 
  telefon: 011/3603-311
 

 PRIPADNICI KATEDRE:

 Ime i prezime Kontakt
 Grupa nastavnika vojne geografije i topografije
 major mr Darko Lukić darko.lukic@va.mod.gov.rs
 major mas. Nenad Galjak  nenad.galjak@va.mod.gov.rs
 vojni službenik Mirjana Ranković  
 Grupa nastavnika za matematiku
 vojni službenik doc. dr Zoran Maksimović  
 vojni službenik mr Jurij-Arhimed Kurepa
 
 vojni službenik mr Ivana Sarić
 
 Grupa nastavnika za fiziku
 vojni službenik red. prof. dr Gordana Majstorović
 
 vojni službenik doc. dr Nada Čitaković
 nada.citakovic@va.mod.gov.rs
 vojni službenik Slavica Nikčević
 

               Nastavni kadar                        NIR
VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs