Katedra za fizičku kulturu

Katedra za fizičku kulturu je organizaciona jedinica Dekanata odgovorna za sticanje osnovnih znanja o teorijskim i praktičnim pitanjima fizičkog vaspitanja i sporta, sticanje uvida u razloge zbog kojih je neophodan multidisciplinarni pristup u radu sa pripadnicima OS u ovoj oblasti i uočavanje značaja takvog pristupa i rada u različitim fazama ličnog i sportskog razvoja.

Zadaci Katedre:

  • Prepoznavanje bazičnih informacija o stručnim znanjima u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta;
  • Razumevanje uloge kontinuiranog i permanentnog razvoja i uvežbavanja sposobnosti i veština, procesa i stanja u fizičkom vaspitanju i sportu, i njihov značaj u postizanju maksimalnih radnih i sportskih rezultata.

Uža naučna oblast:

  • Fizičko vaspitanje i sport.

  NAČELNIK KATEDRE                                      
  pukovnik Slađan Veljković 
  telefon: 011/3603-086
 

 PRIPADNICI KATEDRE:

 Ime i prezime Kontakt
 major vanr. prof. dr Marjan Marinković marjan.marinkovic@va.mod.gov.rs
 dr Dragan Strelić  
 doc. dr Lela Marić  
 nastavnik dr Boris Glavač
 
 nastavnik dr Saša Vajić
 
 nastavnik mr Mladen Ćorić 
 nastavnik mas. Mile Ranđelović
 
 nastavnik Stevan Grujić, prof. FK
 
 nastavnik Đorđe Kozomara, prof. FK 
 nastavnik Ksenija Bubnjević, prof. FV  
  nastavnik Predrag Lekanić, prof. FK 

     


 SARADNICI KATEDRE:

 Ime i prezime  Kontakt
 nastavnik Bušić Dalibor, prof. FK 
 nastavnik Panić Maja, prof. FK 

 

 

 


Aktuelnosti: Pripreme za skijanje

Povodom predstojećeg boravka kadeta na Kopaoniku priručnik za obuku u skijanju može se pogledati ovde


               Nastavni kadar                        NIR                           Galerija
VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs