Дeканат

 В. Д. ДЕКАН:

 пуковник ванредни професор др Драган Трифковић, дипл. инж.

 контакт: dragan.trifkovic@va.mod.gov.rs

 телефон: 011/3603-081

 

 

 


Деканат је организациона целина Војне академије одговорна за организацију, реализацију и контролу наставног процеса на свим нивоима школовања и усавршавања, развој студијских програма и планирање као и реализацију и праћење научно-истраживачке делатности.

У саставу Деканата налази се:

   - 14 катедри,

   - 3 лабораторије и

   - 3 центра.

За потребе реализације наставног процеса, поред својих наставника, Деканат ангажује и сарадника из система одбране као и факултета универзитета Републике Србије.


Војна академија је израдила већи број дела наставнообразовне литературе.

Носиоци израде научнообразовне литературе биле су катедре:

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs