Dekanat

 V. D. DEKAN:

 pukovnik vanredni profesor dr Dragan Trifković, dipl. inž.

 kontakt: dragan.trifkovic@va.mod.gov.rs

 telefon: 011/3603-081

 

 

 


Dekanat je organizaciona celina Vojne akademije odgovorna za organizaciju, realizaciju i kontrolu nastavnog procesa na svim nivoima školovanja i usavršavanja, razvoj studijskih programa i planiranje kao i realizaciju i praćenje naučno-istraživačke delatnosti.

U sastavu Dekanata nalazi se:

   - 14 katedri,

   - 3 laboratorije i

   - 3 centra.

Za potrebe realizacije nastavnog procesa, pored svojih nastavnika, Dekanat angažuje i saradnika iz sistema odbrane kao i fakulteta univerziteta Republike Srbije.


Vojna akademija je izradila veći broj dela nastavnoobrazovne literature.

Nosioci izrade naučnoobrazovne literature bile su katedre:

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs