Katedra vojnomašinskog inženjerstva

Katedra vojnomašinskog inženjerstva je organizaciona jedinica Dekanata odgovorna za realizaciju nastave na: 

 •   osnovnim akademskim studijama,
 •   master akademskim studijama,
 •   doktorskim studijama i
 •  svim oblicima usavrašavanja u oblastima održavanja mašinskih sistema (naoružanja, motornih vozila, vazduhoplova i municije)

Kabinet vozila

Studijski programi osnovnih i master akademskih studija Vojnomašinsko inženjerstvo realizuje se u okviru četiri izborna područja ― modula:

 • Naoružanje,
 • Motorna vozila,
 • Vazduhoplovi i vazduhoplovni motori,
 • Municija
 
 

 
Kabinet naoružanjaKatedra realizuje zajedničke studijske programe sa Fakultetom inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu:
  - osnovnih akademskih studija Vojnoindustrijsko inženjerstvo (modul Naoružanje i modul Projektili i upaljači), u trajanju od 4 godine,
  - master akademskih studija Vojnoindustrijsko inženjerstvo, u trajanju od godinu dana.
 
  


   NAČELNIK KATEDRE                                      
   pukovnik doc. dr Aleksandar Kari, dipl. inž. maš. 
   telefon: 011/3603-256
 

 PRIPADNICI KATEDRE:

 Ime i prezime Kontakt
 Odsek za borbena bozila
 pukovnik vanr. prof. dr Slavko Muždeka, dipl. inž.  slavko.muzdeka@va.mod.gov.rs
 pukovnik vanr. prof. dr Sreten Perić, dipl. inž.  sreten.peric@va.mod.gov.rs
 pukovnik dr Aleksandar Bukvić, dipl. inž.  aleksandar.bukvic@va.mod.gov.rs
 potpukovnik doc. dr Aleksandar Grkić, dipl. inž.  aleksandar.grkic@va.mod.gov.rs
 asistent pp mr Živojin Petrović, dipl. inž.  zivojin.petrovic@va.mod.gov.rs
 zastavnik Dejan Belošević, inž.
 dejan.belosevic@va.mod.gov.rs
 vojni službenik Milan Milošević milan.milosevic@va.mod.gov.rs
 Grupa nastavnika za naoružanje
 pukovnik doc. dr Damir Jerković, dipl. inž.  damir.jerkovic@va.mod.gov.rs
 potpukovnik doc. dr Nebojša Hristov, dipl. inž.  nebojsa.hristov@va.mod.gov.rs
 Odsek za zajedničke predmete mašinstva
 potpukovnik doc. dr Branimir Krstić, dipl. inž.  branimir.krstic@va.mod.gov.rs
 asistent pp Predrag Dobratić, dipl. inž. maš.
 predrag.dobratic@va.mod.gov.rs
 asistent kp Marjan Dodić, dipl. inž. maš. marjan.dodic@va.mod.gov.rs
 vojni službenik Olgica Lazarević, dipl. inž. maš.
 olgica.lazarevic@va.mod.gov.rs

KABINETI I LABORATORIJE:

Nastava se realizuje u kabinetima koji su opremljeni funkcionalnim modelima i presecima mašinskih sistema koji su predmet izučavanja u okviru pojedinih modula. Katedra je opremljena i računarskim učionicama sa licenciranim softverima Creo Parametric, CATIA, Ansys CFD i Femap gde kadeti i studenti izučavaju teme iz oblasti CAD, CAM i CAE.

Katedra za realizaciju nastave koristi i resurse Vojnotehničkog instituta i Tehničkog opitnog centra, kao i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Nastavnici katedre aktivno učestvuju u naučno istraživačkim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva odbrane.

U okviru katedre nalazi i LABORATORIJA ZA MAŠINSKE SISTEME. Laboratorija je namenjena za

 • Izučavanje elemenata konstrukcije motornih vozila,
 • Izučavanje elemenata konstrukcije naoružanja,
 • Realizaciju praktičnih vežbi iz oblasti ispitivanja motornih vozila,
 • Realizaciju praktičnih vežbi iz oblasti ispitivanja naoružanja,
 • Realizaciju praktičnih vežbi iz oblasti primene savremene dijagnostičke opreme za dijagnostiku motora SUS i sistema motornih vozila.

LaboratorijaLaboratorija je opremljena savremenom mernom opremom i dijagnostičkom opremom koja pored realizacije praktične nastave iz predmeta Ispitivanje motora i vozila, Ispitivanje naoružanja i Tehnička dijagnostika, što omogućava i aktivnosti u okviru istraživačkog i naučnog rada.


PROJEKTI KATEDRE:
 
Naziv projekta Trajanje Broj
Istraživanje dinamičkog ponašanja vozila pod dejstvom sila opaljenja integrisanog naoružanja
 2016-2018 VA-TT/2/16-18
Integracija naoružanja i opreme na mobilne platforme
 2013-2015 VA-TT/OS4/2015

 


               Nastavni kadar                        NIR                           Galerija

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs