latinica | english
Препоручујемо
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Организација / Дeканат / Лабораторије и центри / Лабораторија за машинске системе и логистичко инжењерство

Лабораторија за машинске системе и логистичко инжењерство

Лабораторија за машинске системе и логистичко инжењерство је научноистраживачка лабораторија Војне академије у којој се реализују основна и примењена истраживања у области машинског инжењерства, са тежиштем у истраживању наоружања и моторних возила, као и интердисциплинарна истраживања у области логистичког инжењерства, мехатронике и управљања животним циклусом средстава наоружања и војне опреме. Лабораторија је део научноистраживачке инфраструктуре Војне академије и блиско сарађује са другим научноистраживачким лабораторијама и центрима Академије.

Задаци Лабораторије:

Циљеви и задаци лабораторије проистичу из Програма научноистраживачког рада Војне Академије за период 2010-2015. године, као и из Програма развоја научноистраживачког подмлатка Војне академије. У складу са наведеним програмима циљеви и задаци Лабораторије су следећи:

 • Стварање услова за повећање утицаја науке и технологије на развој војних машинских система.
 • Реализација научноистраживачких пројеката у складу са потребама система одбране и друштва у целини у домену делатности које покрива Лабораторија.
 • Примена знања кроз иновације од значаја за одбрану.
 • Сарадња са научноистраживачким лабораторијама сличне делатности у систему одбране и на факултетима и институтима у Републици Србији, као и сарадња са пословним системима који се баве производњом машинских система, кроз трансфер знања и технологија.
 • Сарадња са управним и извршним органима логистичке подршке Министарства одбране и Војске Србије на реализацији пројеката од интереса за развој логистичке подршке и управљања животним циклусом војних машинских система.
 • Развој научноистраживачког подмлатка кроз реализацију истраживања у оквиру мастер радова и докторских дисертација сарадника Лабораторије.
 • Стварање услова за одржив развој лабораторије кроз комерцијализацију резултата научноистраживачког рада.
 • Допринос развоју целовите и функционалне инфраструктуре за потребе научноистраживачког рада као дела инфраструктуре система научноистраживачке делатности Републике Србије.

Делатност рада:

Делатност Лабораторије реализује се кроз реализацију научноистраживачких пројеката у оквиру Програма основних истраживања, Програма технолошког развоја и Програма интегралних и интердисциплинарних истраживања, у складу са дефинисаним приоритетима и правцима истраживања дефинисаним Програмом Научноистраживачког рада. Приоритети и правци истраживања у домену основних истраживања су следећи:

 • истраживања у области механике наоружања;
 • истраживања у области аеродинамике пројектила;
 • истраживања у области механике лета;
 • истраживања унутрашњебалистичких процеса;
 • истраживање у области примењене теорије осцилација;
 • истраживања у области терамеханике;
 • истраживања у области теорије кретања возила високе проходности и
 • истраживања у области теорије поузданости и ефективности техничких система.

Приоритети и правци истраживања у домену примењених истраживања су следећи:

 • интеграција наоружања на мобилне платформе;
 • вибродијагностика и анализа отказа механичких система;
 • технологије одржавања наоружања и борбених возила;
 • аутоматизација система за пренос снаге борбених возила;
 • истраживања у области балистичке заштите;
 • истраживања у области лансера и
 • истраживања у области менаџмента животног циклуса техничких система.

Поред основних и примењених истраживања у оквиру научне обасти машинског инжењерства, истраживања се реализују у области интердисциплинарних истраживања према следећим приоритетима:

 • Mехатроника:
  • истраживања у области ракетне технике;
  • истраживања у области мехатронике специјалних возила и
  • истраживања у области примене теорије сигнала у дијагностици машинских система.
 • Управљање животним циклусом средстава специјалне намене:
  • рентабилност избора одбрамбених технологија;
  • истраживања у области ергономије средстава специјалне намене;
  • примена метода вишекритеријумске оптимизације у истраживањима употребног квалитета техничких система и
  • логистичко инжењерство.

Интердисциплинарна истраживања реализују се у сарадњи са другим научноистраживачким лабораторијема и центрима Војне академије.

Тренутно се у Лабораторији реализују следећи научноистраживачки пројекти министарства одбране:

 • Интеграција наоружања и опреме на мобилне платформе;
 • Промене физичко-хемијских карактеристика средстава за подмазивање склопова трансмисије оклопних возила из аспекта утицаја на одржавање возила;
 • Интеракција ракета – лансирни уређај;
 • Истраживање стања и могућности модернизације борбених платформи лаких гусеничних возила.

Поред реализације научноистраживачких пројеката делатност лабораторије реализује се кроз иноваторски рад, експертско-консултантске услуге надлежним органима министарства одбране у области истраживања и развоја средстава наоружања и вoјне опреме (тактичке студије, претходне анализе, програми реализације и др.), сарадњу са предузећима одбрамбене индустрије у области трансфера знања и технологија, развој нових технологија одржавања и друго.


                 Припадници             Пројекти          Опрема              Галерија
HorSeparator
Пријава аранжмана на 51. СП Копаник, зимска сезона 2019/2020. године
Претраживање
по датуму  /  по називу
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна