ћирилица | english
Preporučujemo
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Dekanat / Laboratorije i centri / Laboratorija za vojnoelektronske sisteme / Oprema

Oprema

Oprema laboratorije grupisana je u funkcionalne celine prema oblastima:

 • Sistemi za vođenje i upravljanje raketa, Sistemi upravljanja vatrom i Senzori, senzorski sistemi i multisenzorsko sjedinjavanje informacija;
 • Obrada signala u radarskim sistemima;
 • Merenje radarskih antena i radarskih ciljeva;
 • Analiza integrisanih telekomunikacionih sistema i Sistema za podršku odlučivanju u Vojsci.

Oprema za istraživanje u oblasti Sistema za vođenje i upravljanje raketa, Sistema upravljanja vatrom i Senzori, senzorski sistemi i multisenzorsko sjedinjavanje informacija:

 • Modularni servosistem MS 150 – za analizu i sintezu pozicionih i brzinskih servosistema male snage;
 • Servosistem velike snage – za analizu i sintezu servosistema velike snage;
 • Gabaritno-težinski i funkcionalni modeli protivoklopnih i protivavionskih raketa;
 • Trenažna, ispitna oprema i senzori raketnih sistema malog dometa;
 • Akvizicione kartice DT9812 i NI USB-6212.

Oprema za digitalnu sintezu i obradu radarskog signala:

 • Analizatori spektra HP8566B (0.1–2500 MHz)/(2–22 GHz); HP3585A (0.02–40 MHz);
 • Signal generator HP8660C (0–110 MHz);
 • Osciloskopi Tektronix 2235 i 2236 (0–100 MHz);
 • Računari, Notebook, Fujitsu Siemens, Acer;
 • Razvojni sistem za digitalnu sintezu signala, AD 9854;
 • Akvizicijska kartice, PCI 9810 AD LINK, DT 9812-10V
 • Kartica za digitalnu obradu signala, TMS 320C6416 DSP Starter Kit;
 • Kartica za upravljanje instrumentima, USB-488;
 • Univerzalni programator, GALEP-4;
 • Sredstva NVO: Osmatračko-akvizicijski radar žirafa M 85 UAZ 101 17, radari za osmatranje ciljeva na zemlji IR-3, PSNR-5, OLIFANT, mornarički radar „DECCA“, avionski radar sa aviona MIG 21, prenosni radarski detektor, PRD-1.

Oprema za merenje radarskih antena i radarskih ciljeva sastoji se od mernog seta za merenje parametara antena i radarskih ciljeva koji sačinjava:

 • Upravljačko-indikatorski uređaj Science Atlanta;
 • Antenska postolja: azimut/elevacija i polarizacija Science Atlanta;
 • Merni generator HP 8607, HP 8620;
 • Analizator mrežnih parametara HP 8407 i  HP 8410;
 • Digitalni indikator ugla HSR 203;
 • Odgovarajuća oprema za prikupljanje i obradu podataka (multimetri, akvizicione kartice i računar).

Oprema za analizu integrisanih telekomunikacionih sistema i Sistema za podršku odlučivanju u vojsci:

 • HTZ softver za radio-frekvencijsko planiranje spektra (licenca se nalazi u J6);
 • Sredstva NVO: Komutacioni uređaji taktičkog nivoa: ATS-8 i ATS-20, Radio-relejni uređaji: GRC-408E (8 Mb/s) i GRC-408E/34 (34 Mb/s), Radio-uređaji VF opsega: TRC-3700, Radio-uređaji VVF opsega: TRC-9210 i TRC-9105, Terminalni uređaji TACTER i PDA uređaj i Pretvarač napona AC/DC 20A, Benning.

Pored navedene opreme postoji laboratorijska oprema opšte namene: osciloskopi, multimeri, generatori funkcija, izvori napajanja, kao i odgovarajući set elektonskih komponenti (operacioni pojačavači, otpornici, kondenzatori, zavojnice, integrisana kola i dr.).

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna