ћирилица | english
Preporučujemo
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Dekanat / Laboratorije i centri / Laboratorija za UbS i NHB zaštitu

Laboratorija za UbS i NHB zaštitu

Ciljevi rada laboratorije za UbS i NHB zaštitu je stvaranje uslova za povećanje uticaja nauke i tehnologije na ukupan razvoj sistema odbrane, delotvornije povezivanje naučnoistraživačkog rada sa potrebama razvoja sistema odbrane kroz naučnoistraživačke projekte, intenziviranje odbrambene saradnje u oblasti naučnoistraživačkog rada sa univerzitetima i institutima i razvoj naučnoistraživačkog podmlatka.

U Laboratoriji se obavlja naučnoistraživački rad u cilju razvoja nauke i stvaralaštva, unapređenja delatnosti visokog obrazovanja, unapređenje kvaliteta nastavnog procesa, usavršavanje naučnog podmlatka, kao i stvaranje uslova za rad i razvoj ustanove.

U naučnoistraživački rad uključeni su nastavnici i saradnici sa Katedre VHI, a planirano je i uključivanje mladih istraživača: kadeta, specijalizanata, postdiplomaca i doktoranata.

Zadaci Laboratorije:

 • Planiranje, organizovanje i realizacija zadataka NIR-a od značaja za odbranu  kroz istraživačke projekte;
 • Permanentno usavršavanje naučnoistraživačkog kadra;
 • Razvijanje i unapređivanje međunarodne odbrambene saradnje u oblasti naučnoistraživačkog rada;
 • Učešće u međunarodnim istraživačkim projektima od značaja za odbranu;
 • Usavršavanje naučnoistraživačkog kadra u inostranstvu;
 • Doprinos povećavanju društvenog fonda znanja;
 • Pružanje usluga civilnom sektoru, u skladu sa raspoloživim mogućnostima;
 • Uspostavljanje i razvijanje saradnje sa naučnim i akademskim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu.


Uže naučne oblasti:

 • Eksplozivni procesi i eksplozivne materije;
 • Konstrukcija UbS;
 • Tehnologija održavanja i skladištenja UbS;
 • Pogonska sredstva i korozija i zaštita materijala;
 • Toksikološka hemija i toksikologija;
 • NHB oružje;
 • Zaštita od NHB oružja.

    
Delatnost rada Laboratorije ogleda se u sledećem:

a) Oblasti: Eksplozivni procesi i eksplozivne materije, Konstrukcija UbS, Tehnologija održavanja i skladištenja UbS:

 • karakterizacija eksplozivnih materija;
 • istraživanje u oblasti primene eksplozivnih procesa;
 • istraživanja u oblasti pirotehničke bezbednosti;
 • određivanje grupa opasnosti i kompatibilnosti opasnih roba klase 1 za potrebe transporta i skladištenja;
 • ispitivanje eksplozivnih karakteristika ubojnih sredstava;
 • upravljanje rizicima pri radu sa UbS (smanjenje rizika izloženog osoblja, smanjenje količina opasnih materija, projektovanje objekata, donošenje preciznih procedura i standarda i stroga obuka osoblja).


b) Oblasti: Toksikološka hemija i toksikologija, NHB oružje, Zaštita od NHB oružja:

 • istraživanje u oblasti zaštite životne sredine;
 • istraživanje u oblasti zaštite od nuklearno-hemijsko-bioloških borbenih sredstava.


v) Oblasti: Pogonska sredstva i korozija i Zaštita materijala:

 • karakterizacija materijala;
 • istraživanja u oblasti korozije materijala.

                 Pripadnici                           Projekti                                Galerija
HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna