Pripadnici

Spisak lica koja su angažovana u naučnoistraživačkom radu:

 • pukovnik docent dr Slobodan Ilić, dipl. inž., rukovodilac Laboratorije
 • profesor dr Vlado Đurković, dipl. inž.
 • major docent dr Slavko Muždeka, dipl. inž.
 • major docent dr Sreten Perić, dipl. inž.
 • docent dr Vojislav Batinić
 • major asistent mr Milan Krsmanović, dipl. inž.
 • major asistent mr Aleksandar Grkić, dipl. inž.
 • major asistent mr Aleksandar Kari, dipl. inž.
 • major asistent mr Damir Jerković, dipl. inž.
 • major asistent mr Živojin Petrović, dipl. inž.
 • major asistent mr Dragan Trifković, dipl. inž.
 • asistent mr Olgica Lazarević, dipl. inž.
 • kapetan asistent–pripravnik Branislav Krstić, dipl. inž.
 • kapetan asistent–pripravnik Predrag Dobratić, dipl. inž.


VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs