ћирилица | english
Preporučujemo
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Dekanat / Laboratorije i centri / Centar za istraživanje u oblasti logistike odbrane

Centar za istraživanje u oblasti logistike odbrane

Centar za istraživanje u oblasti logistike odbrane u okviru matičnosti Vojne akademije za oblast logistike odbrane organizuje naučno-istraživačke, obrazovne i stručne aktivnosti u oblasti menadžmenta logistikom odbrane. Centar predstavlja intelektualno središte za kontinuiran, planski i organizovan, multidisciplinaran,  rad na istraživanju logistike odbrane i nacionalne logistike. Tokom rada, Centar sarađuje i sa drugim akademskim i naučnoistraživačkim centrima i institucijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave istraživanjem i obrazovanjem u oblasti logistike odbrane i nacionalne logistike.

Osnovni ciljevi Centra su:

 • stvaranje intelektualne podloge, u oblasti logistike odbrane,  za kvalitetnije izvršavanje zadataka,  održavanje i  razvoj sistema odbrane;
 • stvaranje znanja i intelektualne usluge radi podmirenja pojedinačnih, zajedničkih i opštih potreba u  oblasti logistike odbrane.

Zadaci Centra:

 • Osnovna i primenjena multidisciplinarna istraživanja u oblasti logistike odbrane i nacionalne logistike;
 • Obuka, kroz kraće kurseve,  u domenu logistike odbrane (pripadnici VS, pripadnici MO,  pripadnici ostalih društvenih struktura);
 • Organizovanje naučnih i stručnih skupova;
 • Kontinuirano informisanje nastavnika, asistenata, studenata i zaposlenih u MO i VS o novinama u oblasti logističkog obrazovanja, teorije i prakse logistike;
 • Unapređivanje  delatnosti istraživačkog rada i visokog obrazovanja odnosno unapređivanja kvaliteta nastave, usavršavanjem istraživača i naučnog podmlatka (u institucijama u zemlji i inostranstvu) i uvođenjem studenata i slušalaca u naučnoistraživački rad;
 • Povezivanje operativne logističke prakse sa akademskim izučavanjem logistike odbrane;
 • Razvoj i unapređenje intelektualnih i praktičnih veština dodiplomaca, poslediplomaca i drugih lica zapošljenih u sistemu odbrane potrebnih za  unapređenje kvaliteta njihovog rada na trenutnim i budućim radnim mestima;
 • Stvaranje boljih sistemskih i materijalnih uslova za rad i razvoj Katedre logistike i Vojne akademije;
 • Unapređenje logističke kulture, logističkog i nelogističkog osoblja, osloncem na međuzavisni globalni sistem, identifikujući zajedničke interese i radeći u  interesu  opšte bezbednosti;
 • Izdavanje časopisa  i  publikacija.

Delatnost rada:

 • Centar organizuje rad na istraživačkim projektima (zajedničkim i individualnim), naučne konferencije, stručne skupove,  okrugle stolove i druge oblike organizovanog, naučnog i stručnog delovanja;
 • Centar razvija i definiše, u saradnji sa potencijalnim naručiocima posla,  programe  obuke pripadnika određenih ciljnih grupa koje se u okviru svojih  dužnosti sreću sa određenim oblastima logistike odbrane;
 • Centar organizuje seminare i tematska savetovanja;
 • U  okviru centru se, u cilju kontinuirane naučno-stručne edukacije, organizuju gostovanja, tribine i predavanja istaknutih domaćih i inostranih  nastavnika visokih škola i fakulteta, stručnjaka i visokih zvaničnika;
 • Centar se bavi razmenom informacija, znanja i iskustava  u domenu logistike odbrane, sa srodnim domaćim i međunarodnim organizacijama (katedre, multinacionalni logistički centri, istraživački centri itd.);
 • Centar pruža pomoć izdavačkoj  delatnosti Vojne akademije, kroz pokretanje i stručno praćenje izrade nastavno-obrazovne literature;
 • Centar poseduje i razvija stručnu biblioteku.
 • Centar aktivno učestvuje u vršenju strukturnih promena i unapređenju međunarodne vojne saradnje u oblasti  teorije i prakse logistike odbrane.
 • Centar pruža konsultantske usluge i ekspertize,  iz oblasti za koju je matičan, po osnovu  internih funkcionalnih veza u sistemu odbrane i po osnovi ugovornih obaveza.

                 Pripadnici                              Projekti                                   Galerija

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna