Пешадија

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм основних академских студија (Bachelor)

Менаџмент у одбрани, Модул Пешадија
 
 
 
Ред. број Назив предмета Семестар Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 Физичко васпитање 1 1 1 1     2
2 Право одбране и међународно хуманитарно право 1 2 1   1 5
3 Математика 1Б 1 2 3     6
4 Општа тактика 1 2 3   1 6
5 Основи економије 1 2 1   1 5
6 Војни менаџмент 1 1 3 1   1 6
1.* Физичко васпитање 1 (2.део) 2 1 1     2
7 Војна историја 2 2 1   1 5
8 Војна топографија 2 2 2   2 6
9 Математика 2Б 2 2 3     6
10 Физика Б 2 3 2     6
11 Изборни предмет 1 2 2 1   1 5
  24 20   8 60
Укупно часова активне наставе на години студија (44*15 = 660)
ДРУГА ГОДИНА
12 Физичко васпитање 2 3 1 1     2
13 Социологија 3 2 1     4
14 Основи рачуноводства 3 2 1   1 5
15 Основи конструкције мотора и возила 3 2 1     4
16 Енглески језик 1 3 1 2   1 5
17 Војна психологија 3 2 1   1 5
18 Изборни предмет 2  3 2 2     5
12.* Физичко васпитање 2 (2.део) 4 1 1     2
19 Војна географија 4 3 2   1 6
20 Војна андрагогија 4 2 2     5
21 Менаџмент људских ресурса 1 4 2 2   1 6
16.* Енглески језик 1  (2. део) 4 1 2   1 5
22 Изборни предмет 3  4 3 2     6
  24 20   6 60
Укупно часова активне наставе на години студија (44*15 = 660)

 

Ред. број Назив предмета Семестар Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ТРЕЋА ГОДИНА
23 Физичко васпитање 3 5 1 1     2
24 Кризни менаџмент 5 2 2   1 6
25 Предмети изборног блока модула 1 (бира 1 од 3) 5 3 1   1 6
26 Енглески језик 2 5 1 2   1 5
27 Предмети изборног блока модула 2 (бира 2 од 6) 5 6 3   1 11
28
23.* Физичко васпитање 3 (2.део) 6 1 1     2
29 Тактика јединица пешадије 1 6 2 1 1 1 6
30 Наоружање и гађање јединица пешадије 1 6 2 1 3 1 7
31 Правила гађања наоружањем пешадије 6 2 1   1 4
32 Основи борбених возила 6 2 1 2 1 6
26.* Енглески језик 2 (2. део) 6 1 2   1 5
  23 16 6 9 60
Укупно часова активне наставе на години студија (45*15 = 675)
ЧЕТВРТА ГОДИНА
33 Физичко васпитање 4 7 1 1     2
34 Тактика јединица пешадије 2 7 4 4   2 11
35 Наоружање и гађање јединица пешадије 2 7 4 4   3 12
36 Предмет изборног блока модула 3 (бира 1 од 3) 7 2 2   1 5
33.* Физичко васпитање 4 (2.део) 8 1 1     2
34.* Тактика јединица пешадије 2 (2.део) 8 4 2 2 2 10
35.* Наоружање и гађање јединица пешадије 2 (2.део) 8 4 2 2 1 9
37 Стручна пракса (МУО) 8       3 3
38 Завршни рад (МУО) 8       3 6
  20 16 4 15 60
Укупно часова активне наставе на години студија (40*15 = 600)
Укупно часова активне наставе на свим годинама
првог нивоа студија  173*15 = 2595
Укупно ЕСПБ 240

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Ред. број Назив предмета Семестар Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
Изборни предмет 1
1 Војна етика 2 2 1   1 5
2 Основи стратегије 2 2 1   1 5
3 Политички систем 2 2 1   1 5
Изборни предмет 2 
1 Основи менаџмента 3 2 2     5
2 Основи организације 3 2 2     5
Изборни предмет 3 
1 Основи електротехнике и електронике 4 3 2     6
2 Основи електротехнике 1 4 3 2     6
Предмети изборног блока модула 1 (бира 1 од 3)
1 Основи конструкције убојних средстава 5 3 1   1 6
2 Геодезија са геологијом 5 3 1   1 6
3 Терестричка навигација 1 5 3 1   1 6
Предмети изборног блока модула 2 (бира 2 од 6)
1 Балистика 5 3 1     5
2 Основи конструкције наоружања и ракета 5 3 2   1 6
3 Теорија брода 5 3 2     5
4 Инжињеријска механизација 5 3 1   1 5
5 Радарска техника и системи 5 3 1   1 6
6 Техничка механика 5 3 2     6
Предмет изборног блока модула 3 (бира 1 од 3)
1 Географски информациони систем 7 2 2   1 5
2 Основи заштите ресурса 7 2 2   1 5
3 Астрономска навигација 7 2 2   1 5

 

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs