АРЈ за ПВД

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм основних академских студија (Bachelor)

Менаџмент у одбрани, Модул Артиљеријско-ракетне јединице
за противваздухопловна дејства
 
 
 
Ред. број Назив предмета Семестар Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 Физичко васпитање 1 1 1 1     2
2 Право одбране и међународно хуманитарно право 1 2 1   1 5
3 Математика 1Б 1 2 3     6
4 Општа тактика 1 2 3   1 6
5 Основи економије 1 2 1   1 5
6 Војни менаџмент 1 1 3 1   1 6
1.* Физичко васпитање 1 (2.део) 2 1 1     2
7 Војна историја 2 2 1   1 5
8 Војна топографија 2 2 2   2 6
9 Математика 2Б 2 2 3     6
10 Физика Б 2 3 2     6
11 Изборни предмет 1 2 2 1   1 5
  24 20   8 60
Укупно часова активне наставе на години студија (44*15 = 660)
ДРУГА ГОДИНА
12 Физичко васпитање 2 3 1 1     2
13 Социологија 3 2 1     4
14 Основи рачуноводства 3 2 1   1 5
15 Основи конструкције мотора и возила 3 2 1     4
16 Енглески језик 1 3 1 2   1 5
17 Војна психологија 3 2 1   1 5
18 Изборни предмет 2  3 2 2     5
12.* Физичко васпитање 2 (2.део) 4 1 1     2
19 Војна географија 4 3 2   1 6
20 Војна андрагогија 4 2 2     5
21 Менаџмент људских ресурса 1 4 2 2   1 6
16.* Енглески језик 1  (2. део) 4 1 2   1 5
22 Изборни предмет 3  4 3 2     6
  24 20   6 60
Укупно часова активне наставе на години студија (44*15 = 660)

 

Ред. број Назив предмета Семестар Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ТРЕЋА ГОДИНА
23 Физичко васпитање 3 5 1 1     2
24 Кризни менаџмент 5 2 2   1 6
25 Електроника 5 2 1     3
26 Радио и радарска техника 5 2 2     4
27 Основи електротехнике 2 5 2 1   1 4
28 Системи аутоматског управљања 1 5 2 3   1 6
29 Енглески језик 2  5 1 2   1 5
23.* Физичко васпитање 3 (2.део) 6 1 1     2
25.* Електроника (2.део) 6 3 3     6
30 Радиолокација 6 2 2   1 6
31 Импулсна и дигитална електроника 6 2 2   1 6
32 Противелектронска заштита 6 3 1   1 5
29.* Енглески језик 2 (2. део) 6 1 2   1 5
  24 23   8 60
Укупно часова активне наставе на години студија (47*15 = 705)
ЧЕТВРТА ГОДИНА
33 Физичко васпитање 4 7 1 1     2
34
35
36
Предмети изборног блока модула 4 (бира 3 или 4 од 10, који у збиру носе 28 ЕСПБ) 7 11 10   6 28
33.* Физичко васпитање 4 (2.део) 8 1 1     2
37
38
Предмети изборног блока модула 5 (бира 2 од 6) 8 6 3   1 10
39 Предмет изборног блока модула 6 (бира 1 од 3) 8 3 6     9
40 Стручна пракса (МУО) 8       3 3
41 Завршни рад (МУО) 8       3 6
  22 21   13 60
Укупно часова активне наставе на години студија (43*15 = 645)
Укупно часова активне наставе на свим годинама
првог нивоа студија 178*15 = 2670
Укупно ЕСПБ 240

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Ред. број Назив предмета Семестар Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
Изборни предмет 1
1 Војна етика 3 2 1   1 5
2 Основи стратегије 3 2 1   1 5
3 Политички систем 2 2 1   1 5
Изборни предмет 2
1 Основи менаџмента 3 2 2     5
2 Основи организације 3 2 2     5
Изборни предмет 3 
1 Основи електронике и електротехнике 4 3 2     6
2 Основи електротехнике 1 4 3 2     6
Предмети изборног блока модула 4
(бира 3 или 4 од 10, који у збиру носе 28 ЕСПБ)
1 Артиљеријски системи за ПВД 7 4 5   3 13
2 Осматрачки аквизицијски радар 7 2 2   1 5
3 Ракетни системи за ПВД малог домета 7 5 3   2 10
4 Радари самоходних ракетних система за ПВД 7 5 5   3 13
5 Средства командовања и управљања ватром 7 3 1   1 5
6 Самоходно лансирно оруђе и ракета 7 3 4   2 10
7 Управљачки системи 7 2 3   2 7
8 Мернорачунарски системи 7 3 2   1 6
9 Примопредајни системи 7 3 2   1 6
10 Лансирни системи и вођена ракета 7 3 3   2 9
Предмети изборног блока модула 5
(бира 2 од 6)
1 Тактика јединица артиљеријско-ракетних система за ПВД 8 2 1     4
2 Правила гађања артиљеријско-ракетних система за ПВД 8 4 2   1 6
3 Тактика јединица самоходних ракетних система за ПВД 8 2 1     4
4 Правила гађања самоходних ракетних система за ПВД 8 4 2   1 6
5 Тактика јединица ракетних система за ПВД 8 2 1     4
6 Правила гађања ракетних система за ПВД 8 4 2   1 6
Предмет изборног блока модула 6
(бира 1 од 3)
1 Одржавање артиљеријско-ракетних система за ПВД 8 3 6     9
2 Одржавање самоходних ракетних система за ПВД 8 3 6     9
3 Одржавање ракетних система за ПВД 8 3 6     9
ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs