ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Osnovne studije / Menadžment u odbrani / VOJ

VOJ

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program osnovnih akademskih studija (Bachelor)

Menadžment u odbrani, Modul Vazdušno osmatranje i javljanje
 
 
 
Red. broj Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA 
1 Fizičko vaspitanje 1 1 1 1     2
2 Pravo odbrane i međunarodno humanitarno pravo 1 2 1   1 5
3 Matematika 1B 1 2 3     6
4 Opšta taktika 1 2 3   1 6
5 Osnovi ekonomije 1 2 1   1 5
6 Vojni menadžment 1 1 3 1   1 6
1.* Fizičko vaspitanje 1 (2.deo) 2 1 1     2
7 Vojna istorija 2 2 1   1 5
8 Vojna topografija 2 2 2   2 6
9 Matematika 2B 2 2 3     6
10 Fizika B 2 3 2     6
11 Izborni predmet 1 2 2 1   1 5
  24 20   8 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (44*15 = 660)
DRUGA GODINA
12 Fizičko vaspitanje 2 3 1 1     2
13 Sociologija 3 2 1     4
14 Osnovi računovodstva 3 2 1   1 5
15 Osnovi konstrukcije motora i vozila 3 2 1     4
16 Engleski jezik 1 3 1 2   1 5
17 Vojna psihologija 3 2 1   1 5
18 Izborni predmet 2  3 2 2     5
12.* Fizičko vaspitanje 2 (2.deo) 4 1 1     2
19 Vojna geografija 4 3 2   1 6
20 Vojna andragogija 4 2 2     5
21 Menadžment ljudskih resursa 1 4 2 2   1 6
16.* Engleski jezik 1  (2. deo) 4 1 2   1 5
22 Izborni predmet 3  4 3 2     6
  24 20   6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (44*15 = 660)

 

Red. broj Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
TREĆA GODINA
23 Fizičko vaspitanje 3 5 1 1     2
24 Krizni menadžment 5 2 2   1 6
25 Elektronika 5 2 1     3
26 Radio i radarska tehnika 5 2 2     4
27 Osnovi elektrotehnike 2 5 2 1   1 4
28 Sistemi automatskog upravljanja 1 5 2 3   1 6
29 Engleski jezik 2  5 1 2   1 5
23.* Fizičko vaspitanje 3 (2.deo) 6 1 1     2
25.* Elektronika (2.deo) 6 3 3     6
30 Radiolokacija 6 2 2   1 6
31 Impulsna i digitalna elektronika 6 2 2   1 6
32 Protivelektronska zaštita 6 3 1   1 5
29.* Engleski jezik 2 (2. deo) 6 1 2   1 5
  24 23   8 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (47*15 = 705)
ČETVRTA GODINA
33 Fizičko vaspitanje 4 7 1 1     2
34
35
36
Predmeti izbornog bloka modula 7 (bira 3 od 8, koji u zbiru nose 28 ESPB) 7 11 10   6 28
33.* Fizičko vaspitanje 4 (2.deo) 8 1 1     2
37 Taktika jedinica vazdušnog osmatranja i javljanja 1 8 3 2     5
38
39
Predmeti izbornog bloka modula 8 (bira 2 od 6, koji u zbiru nose 14 ESPB) 8 6 7   1 14
40 Stručna praksa (MUO) 8       3 3
41 Završni rad (MUO) 8       3 6
  22 21   13 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (43*15 = 645)
Ukupno časova aktivne nastave na svim godinama
prvog nivoa studija 178*15 = 2670
Ukupno ESPB 240

 

IZBORNI PREDMETI

Red. broj Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
Izborni predmet 1
1 Vojna etika 3 2 1   1 5
2 Osnovi strategije 3 2 1   1 5
3 Politički sistem 2 2 1   1 5
Izborni predmet 2 
1 Osnovi menadžmenta 3 3 2     6
2 Osnovi organizacije 3 3 2     6
Izborni predmet 3 
1 Osnovi elektronike i elektrotehnike  4 3 2     6
2 Osnovi elektrotehnike 1 4 3 2     6
Predmeti izbornog bloka modula 7
(bira 3 od 8, koji u zbiru nose 28 ESPB)
1 Antenski i prijemni sistemi radara 7 5 4   3 13
2 Predajni sistem radara 7 5 3   2 10
3 Održavanje radarskih sistema 7 1 3   1 5
4 Operativna upotreba sistema automatizacije* 7 4 5   3 12
5 Oprema sistema automatizacije 1 7 4 3   2 9
6 Operativne mogućnosti sistema automatizacije  7 3 2   1 7
7 Navođenje lovačke avijacije 1 7 6 7   5 18
8 Radari u službi VOJ 7 2 1     3
Predmeti izbornog bloka modula 8
(bira 2 od 6, koji u zbiru nose 14 ESPB)
1 Oprema radara 8 3 2     5
2 Radarski procesori 8 3 5   1 9
3 Održavanje sistema automatizacije 8 2 3     6
4 Oprema sistema automatizacije 2 8 4 4   1 8
5 Borbene mogućnosti lovačke avijacije 8 4 4     9
6 Navođenje lovačke avijacije 2 8 2 3   1 5
HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna