25. 11. 2010.
VOJSKA IMA NAJVEĆE POVERENjE GRAĐANA SRBIJE

Vojska i crkva su institucije koje u Srbiji uživaju najviše poverenja i takva situacija stabilna je još od 2008. godine, pokazuju rezultati Balkan Monitor istraživanja koje je u junu ove godine, sprovela međunarodna agencija za istraživanje javnog mnjenja, Galup, u saradnji sa Evropskim fondom za Balkan.

Prema podacima ovogodišnjeg istraživanja, Vojska Srbije zamenila je crkvu na prvom mestu koja je, kao državna institucija, uživala najviše poverenja u prethodne tri godine. Od 2008. godine poverenje u Vojsku Srbije poraslo je sa 63 odsto na 73 odsto u 2010. godini, navodi se u rezultatima ovog istraživanja.


Prethodna istraživanja Balkan Monitora pokazala su da, u većini zemalja Balkana, crkva i vojska uživaju poverenje većine građana dok druge državne institucije još uvek imaju mnogo toga da urade kako bi zadobile veće poverenje građana.

Gledajući demografsku strukturu ispitanika Galupov Balkan Monitor pokazuje da, od ukupne populacije mladih u Srbiji starosti između 15-24 godine, čak 77.6 odsto ima poverenje u vojsku, što je za 7.8 odsto više u odnosu na prošlu godinu. Visok nivo poverenja zastupljen je najviše u malim mestima i selima gde 75.4 odsto stanovništva ima veliko poverenje u sistem odbrane.

Uzimajući u obzir obrazovnu strukturu najveće poverenje vojsci daju osobe sa osnovnim obrazovanjem, 76.3 odsto, dok je taj procenat nešto niži kod ispitanika sa srednjom školom, 73 odsto i osoba sa višim i visokim obrazovanjem 65.7 odsto.

Upoređujući regione, poverenje u Vojsku Srbije najveće je u Vojvodini, čak 81.5 odsto, što je u odnosu na rezultate iz 2009. godine veće za 15.7 odsto. Trend poverenja u Vojsku ostao je na istom nivou u Centralnoj i Južnoj Srbiji dok je u glavnom gradu niži za 6 odsto u odnosu na prošlu godinu i iznosi 59.7 odsto.

              U poređenju sa okruženjem


U zemljama u okruženju poverenje u vojsku i crkvu je na visokom nivou i iznosi, primera radi, u BiH nešto ispod 60 odsto, dok je u Hrvatskoj poverenje u vojsku oko 72 odsto.


Dok je u većini zemalja Balkana zabeležen pad poverenja u vojsku u odnosu na prošlu godinu, u Crnoj Gori i Srbiji poverenje u vojsku je povećano i to za 2.9 odsto u Crnoj Gori i za 3.7 odsto u Srbiji. Ono što izdvaja Srbiju u odnosu na zemlje regiona jeste trend povećanja poverenja u vojsku među muškom populacijom, dok je deo ženske populacije pokazao približno isti nivo poverenja kao i prošle godine, oko 71 odsto .

Galupov Balkan Monitor je istraživanje koje se na prostoru Balkana sprovodi jednom godišnje od 2006. godine i obuhvata po 1000 ispitanika iz svake države.

Izvor: www.balkan-monitor.eu od 17. novembra 2010. godine
http://www.balkan-monitor.eu/files/BalkanMonitor-2010_Summary_of_Findings.pdf , strana 31

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs