Наоружање

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм основних академских студија (Bachelor)

Војномашинско инжењерство, Модул Наоружање
 
 
 
Ред. број Назив предмета Семестар Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 Физичко васпитање 1 1 1 1     2
2 Социологија 1 2 1     4
3 Математика 1А 1 2 3     6
4 Физика A 1 3 2     6
5 Машински материјали 1 3 2   7
6 Право одбране и међународно хуманитарно право 1 2 1   1 5
1.* Физичко васпитање 1 2 1 1     2
7 Војна топографија 2 2 2   2 6
8 Основи тактике 2 3 1   1 5
9 Математика 2A 2 2 3     6
10 Механика 1 2 2 2     6
11 Конструктивна геометрија и графика 2 2 2     5
  25 21   5 60

Укупно часова активне наставе на години студија (46*15 = 690)

ДРУГА ГОДИНА
12 Физичко васпитање 2 3 1 1     2
13 Математика 3 3 2 3     6
14 Механика 2 3 3 2   1 6
15 Термодинамика 3 3 2   1 6
16 Енглески језик 1 3 1 2   1 5
17 Изборни предмет 1 3 2 1   1 5
12.* Физичко васпитање 2 4 1 1     2
18 Инжењерска графика 4 2 2     4
19 Механика флуида 4 2 2     5
20 Механика 3 4 2 2     5
21 Основи конструкције мотора и возила 4 2 1     4
16.* Енглески језик 1 4 1 2   1 5
22 Изборни предмет 2 4 2 1   1 5
  24 22   60 
Укупно часова активне наставе на години студија (46*15 = 690)

 

Ред. број Назив предмета Семестар Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ТРЕЋА ГОДИНА
23 Физичко васпитање 3 5 1 1     2
24 Машински елементи 1 5 3 1     6
25 Отпорност материјала 5 3 1     5
26 Системи аутоматског управљања 1 5 2 3   1 6
27 Изборни предмет 3 (бира 1 од 2) 5 3 2     6
28 Енглески језик 2 5 1 2   1 5
23* Физичко васпитање 3 6 1 1     2
29 Машински елементи 2 6 3 2     6
30 Технологија машинске обраде 6 3 1     5
31 Оптички уређаји и оптоелектроника 6 3 1     6
32 Спољна балистика 6 3 2     6
28*. Енглески језик 2 6 1 2   1 5
  27 19   3 60
Укупно часова активне наставе на години студија (46*15 = 690)
ЧЕТВРТА ГОДИНА
33 Физичко васпитање 4 7 1 1     2
34 Основи логистике  7 3 1   1 5
35
36
Изборни предмети модула 1 (бира 2 од 4) 7 6 2   1 11
37 Изборни предмет модула 2 (бира 1 од 3) 7 2 2   1 6
38 Изборни предмет модула 3 (бира 1 од 3) 7 3 2     6
33.* Физичко васпитање 4 8 1 1     2
39 Менаџмент техничком подршком 8 4 2     6
40 Основи војног менаџмента 8 2 1   1 5
41 Изборни предмет модула 4 (бира 1 од 2) 8 3 1     5
42 Изборни предмет модула 5 (бира 1 од 2) 8 3 2     6
43 Стручна пракса (ВМИ) 8       3 3
44 Завршни рад  (ВМИ) 8       3 3
  28 15   10 60
Укупно часова активне наставе на години студија (43*15 = 645)
Укупно часова активне наставе на свим годинама
првог нивоа студија 181*15 = 2715
Укупно ЕСПБ бодова 240

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Ред. бр. Назив предмета Часови активне наставе  Остали
часови
ЕСПБ
П В ДОН
1 Изборни предмет 1 (бира 1 од 2)
Основи економије 2 1 0 1 5
Основи стратегије
2 Изборни предмет 2 (бира 1 од 2)
Војна историја 2 1 0 1 5
Основи војне географије
3 Изборни предмет 3 (бира 1 од 2)
Мотори са унутрашњим сагоревањем 3 2     6
Унутрашња балистика
4 Изборни предмети модула 1 (бира 2 од 4)
Средства за погон и заштиту 3 1 0 0 5
Основи конструкције убојних средстава 3 1 0 1 6
Основи конструкције наоружања и ракета 3 2 0 1 6
Хидраулички и пнеуматски системи 3 1 0 0 5
5 Изборни предмет модула 2 (бира 1 од 3)
Заштита животне средине 3 1 0 1 6
Аутоматска оружја 2 2 0 1 6
Инжењеријске машине 2 2 0 1 6
6 Изборни предмет модула 3  (бира 1 од 2)
Конструкција артиљеријских оруђа 3 2     6
Конструкција борбених возила 3 2     6
7 Изборни предмет модула 4 (бира 1 од 2)
Системи за управљање ватром 3 1 0 5
Испитивање мотора и возила 3 1 0 0 5
8 Изборни предмет модула 5  (бира 1 од 2)
Технологија одржавања наоружања 3 2 0 0 6
Технологија одржавања возила 3 2 0 0 6
ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs