ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Osnovne studije / Vojnomašinsko inženjerstvo / Borbena vozila

Borbena vozila

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program osnovnih akademskih studija (Bachelor)

Vojnomašinsko inženjerstvo, Modul Borbena vozila
 
 
 
Red. broj Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1 Fizičko vaspitanje 1 1 1 1     2
2 Sociologija 1 2 1     4
3 Matematika 1A 1 2 3     6
4 Fizika A 1 3 2     6
5 Mašinski materijali 1 3 2   7
6 Pravo odbrane i međunarodno humanitarno pravo 1 2 1   1 5
1.* Fizičko vaspitanje 1 2 1 1     2
7 Vojna topografija 2 2 2   2 6
8 Osnovi taktike 2 3 1   1 5
9 Matematika 2A 2 2 3     6
10 Mehanika 1 2 2 2     6
11 Konstruktivna geometrija i grafika 2 2 2     5
  25 21   5 60

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (46*15 = 690)

DRUGA GODINA
12 Fizičko vaspitanje 2 3 1 1     2
13 Matematika 3 3 2 3     6
14 Mehanika 2 3 3 2   1 6
15 Termodinamika 3 3 2   1 6
16 Engleski jezik 1 3 1 2   1 5
17 Izborni predmet 1 3 2 1   1 5
12.* Fizičko vaspitanje 2 4 1 1     2
18 Inženjerska grafika 4 2 2     4
19 Mehanika fluida 4 2 2     5
20 Mehanika 3 4 2 2     5
21 Osnovi konstrukcije motora i vozila 4 2 1     4
16.* Engleski jezik 1 4 1 2   1 5
22 Izborni predmet 2 4 2 1   1 5
  24 22   60 
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (46*15 = 690)

 

Red. broj Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
TREĆA GODINA
23 Fizičko vaspitanje 3 5 1 1     2
24 Mašinski elementi 1 5 3 1     6
25 Otpornost materijala 5 3 1     5
26 Sistemi automatskog upravljanja 1 5 2 3   1 6
27 Izborni predmet 3 (bira 1 od 2) 5 3 2     6
28 Engleski jezik 2 5 1 2   1 5
23* Fizičko vaspitanje 3 6 1 1     2
29 Mašinski elementi 2 6 3 2     6
30 Tehnologija mašinske obrade 6 3 1     5
31 Teorija kretanja motornih vozila 6 3 1     6
32 Konstrukcija neborbenih vozila 6 3 2     6
28.* Engleski jezik 2 6 1 2   1 5
  27 19   3 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (46*15 = 690)
ČETVRTA GODINA
33 Fizičko vaspitanje 4 7 1 1     2
34 Osnovi logistike  7 3 1   1 5
35 Izborni predmet modula 1 (bira 2 od 4) 7 6 2   1 11
36
37 Izborni predmet modula 2 (bira 1 od 3) 7 2 2   1 6
38 Izborni predmet modula 3 (bira 1 od 3) 7 3 2     6
33.* Fizičko vaspitanje 4 8 1 1     2
39 Osnovi vojnog menadžmenta 8 2 1   1 5
40 Menadžment tehničkom podrškom 8 4 2     6
41 Izborni predmet modula 4 (bira 1 od 2) 8 3 1     5
42 Izborni predmet modula 5  (bira 1 od 2) 8 3 2     6
43 Stručna praksa  8       3 3
44 Završni rad  8       3 3
  28 15   10 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (43*15 = 645)
Ukupno časova aktivne nastave na svim godinama
prvog nivoa studija 181*15 = 2715
Ukupno ESPB bodova 240

 

IZBORNI PREDMETI

Red. br. Naziv predmeta Časovi aktivne nastave  Ostali
časovi
ESPB
P V DON
1 Izborni predmet 1 (bira 1 od 2)
Osnovi ekonomije 2 1 0 1 5
Osnovi strategije
2 Izborni predmet 2 (bira 1 od 2)
Vojna istorija 2 1 0 1 5
Osnovi vojne geografije
3 Izborni predmet 3 (bira 1 od 2)
Motori sa unutrašnjim sagorevanjem 3 2     6
Unutrašnja balistika
4 Izborni predmeti modula 1 (bira 2 od 4)
Sredstva za pogon i zaštitu 3 1 0 0 5
Osnovi konstrukcije ubojnih sredstava 3 1 0 1 6
Osnovi konstrukcije naoružanja i raketa 3 2 0 1 6
Hidraulički i pneumatski sistemi 3 1 0 0 5
5 Izborni predmet modula 2 (bira 1 od 3)
Zaštita životne sredine 3 1 0 1 6
Automatska oružja 2 2 0 1 6
Inženjerijske mašine 2 2 0 1 6
6 Izborni predmet modula 3  (bira 1 od 2)
Konstrukcija artiljerijskih oruđa 3 2     6
Konstrukcija borbenih vozila 3 2     6
7 Izborni predmet modula 4 (bira 1 od 2)
Sistemi za upravljanje vatrom 3 1 0 5
Ispitivanje motora i vozila 3 1 0 0 5
8 Izborni predmet modula 5  (bira 1 od 2)
Tehnologija održavanja naoružanja 3 2 0 0 6
Tehnologija održavanja vozila 3 2 0 0 6
HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna