ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Osnovne studije / Vojnoelektronsko inženjerstvo / Informacioni sistemi

Informacioni sistemi

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program osnovnih akademskih studija (Bachelor)

Vojnoelektronsko inženjerstvo, Modul Informacioni sistemi
 
 
 
Red. br. Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1 Fizičko vaspitanje 1 I 1 1     2
2 Pravo odbrane i međunarodno humanitarno pravo I 2 1   1 5
3 Sociologija I 2 1     4
4 Matematika 1A I 2 3     6
5 Fizika A I 3 2     6
6 Elektrotehnika 1 I 3 2   2 7
1.* Fizičko vaspitanje 1 II 1 1     2
7 Osnovi vojnog menadžmenta II 2 1   1 5
8 Vojna topografija II 2 2   2 6
9 Osnovi taktike II 3 1   1 5
10 Matematika 2A II 2 3     6
11 Elektrotehnika 2 II 3 2     6
  26 20   7 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (46*15 = 690)
DRUGA GODINA
12 Fizičko vaspitanje 2 III 1 1     2
13 Signali i sistemi III 3 1   1 5
14 Matematika 3 III 2 3     6
16 Osnovi elektronike III 3 3     7
17 Engleski jezik 1 III 1 2   1 5
18 Izborni predmet  1 (bira 1 od 2) III 2 1   1 5
12.* Fizičko vaspitanje 2 IV 1 1     2
19 Telekomunikacije 1 IV 3 2     6
20 Teorija verovatnoće i statistika IV 2 2   1 6
21 Osnovi analogne elektronike IV 3 2     6
17.* Engleski jezik 1 IV 1 2   1 5
22 Izborni predmet  2 (bira 1 od 2) IV 2 1   1 5
  24 21   6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (45*15 = 675)

 

Red. br. Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
TREĆA GODINA
23 Fizičko vaspitanje 3 V 1 1     2
24 Vojna psihologija V 2 1   1 5
25 Izborni predmet 3 (bira 1 od 3) V 3 2     6
26 Osnovi digitalne elektronike V 3 2     6
27 Programiranje V 3 2     6
28 Engleski jezik 2 V 1 2   1 5
23.* Fizičko vaspitanje 3 VI 1 1     2
29 Električna merenja VI 3 1   1 6
30 Strukture podataka i algoritmi VI 2 2   1 6
28.* Engleski jezik 2 VI 1 2   1 5
31 Izborni predmet modula 1 (bira 1 od 5) VI 2 2   1 6
32 Izborni predmet modula 2 (bira 1 od 6) VI 2 2     5
  24 20   6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (44*15 = 660)
ČETVRTA GODINA
33 Fizičko vaspitanje 4 VII 1 1     2
34 Digitalna obrada signala VII 2 2   1 6
35 Baze podataka VII 3 1   2 7
36 Operativni sistemi VII 2 2   2 6
37
38
Izborni predmet modula 3 (bira 2 od 5) VII 5 3     9
33.* Fizičko vaspitanje 4 VIII 1 1     2
39
40
Izborni predmet modula 4 (bira 2 od 7) VIII 7 4   2 14
41 Zaštita računarskih sistema VIII 3 2   1 5
42 Stručna praksa VIII       3 3
43 Završni rad VIII       3 6
         24 16   14 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (40*15 = 600)
Ukupno časova aktivne nastave na svim godinama
prvog nivoa studija  175*15 = 2625
Ukupno ESPB bodova 240

 

IZBORNI PREDMETI

Red.
br.
Naziv predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
1 Izborni predmet 1 (bira 1 od 2)
Osnovi strategije 2 1   1 5
Osnovi ekonomije 2 1   1 5
2 Izborni predmet 2 (bira 1 od 2)
Vojna istorija 2 1   1 5
Osnovi vojne geografije 2 1   1 5
3   Izborni predmet 3 (bira 1 od 3)
Telekomunikacije 2 3 2     6
Arhitektura i organizacija računara 3 2     6
Sistemi automatskog upravljanja 1 2 3   1 6
4 Izborni predmet modula 1  (bira 1 od 5)
Radiolokacija 2 2   1 6
Radio komunikacije 2 2   1 6
Informacioni sistemi za podršku odlučivanju 2 2   1 6
Mobilno računarstvo 2 2   1 6
Radarska tehnika i sistemi 3 1   1 6
5 Izborni predmet modula 2 (bira 1 od 6)
Multipleksna tehnika 2 2     5
Sistemi automatskog upravljanja 2 2 2     5
Radarska tehnika 3 1     5
Programski prevodioci 2 2     5
Multimedijalni sistemi 2 2     5
Elektronsko poslovanje 2 2     5
6 Izborni predmet modula 3 (bira 2 od 5)
Optoelektronika 2 2     4
Mikroprocesorski sistemi 3 1     5
Komutaciona tehnika 3 1     5
Računarska grafika 2 2     4
Modelovanje poslovnih procesa 2 2     4
7   Izborni predmet modula 4 (bira 2 od 7)
Telekomunikacioni uređaji i sistemi 2 3 3     7
Telekomunikaciono i informatičko obezbeđenje 2 2   2 7
Radarske antene 3 2   2 8
Menadžment tehničkom podrškom 4 2     6
Raketni sistemi malog dometa 3 2   2 8
Objektno-orijentisano programiranje 3 2   2 7
Projektovanje informacionih sistema 2 2   1 7
HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna