Убојна средства

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм основних академских студија (Bachelor)

Војнохемијско инжењерство, Модул Убојна средства
 
 
 
Ред.  бр. Назив предмета Семестар Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 Физичко васпитање 1 I 1 1     2
2 Право одбране и међународно хуманитарно право I 2 1   1 5
3 Социологија I 2 1     4
4 Математика 1А I 2 3     6
5 Физика А I 3 2     6
6 Општа и неорганска хемија I 4 2     7
1.* Физичко васпитање 1 II 1 1     2
7 Војна топографија II 2 2   2 6
8 Основи тактике II 3 1   1 5
9 Математика 2А II 2 3     6
10 Инжењерско цртање II 2 1   1 4
11 Аналитичка хемија II 3 3     7
  27 21   5 60
Укупно часова активне наставе на години студија (48*15 = 720)
ДРУГА ГОДИНА
12 Физичко васпитање 2 III 1 1     2
13 Војна психологија III 2 1   1 5
14 Техничка механика III 3 2     6
15 Физичка хемија III 4 2     7
16 Енглески језик 1 III 1 2   1 5
17 Изборни предмет  1 III 2 1   1 5
12.* Физичко васпитање 2 IV 1 1     2
18 Теорија вероватноће и статистика IV 2 2   1 6
19 Основи машинских елемената IV 2 2     5
20 Органска хемија IV 3 3     7
16.* Енглески језик 1 IV 1 2   1 5
21 Изборни предмет  2 IV 2 1   1 5
  24 20   6 60
Укупно часова активне наставе на години студија (44*15 = 660)

 

Ред. бр. Назив предмета Семестар Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ТРЕЋА ГОДИНА
22 Физичко васпитање 3 V 1 1     2
23 Заштита животне средине V 3 1   1 6
24 Основи логистике V 3 1   1 5
25 Инструменталне методе V 2 3     5
26 Изборни предмет 3 (бира 1 од 2) V 4 2     7
27 Енглески језик 2 V 1 2   1 5
22.* Физичко васпитање 3 VI 1 1     2
28 Основи војног менаџмента VI 2 1   1 5
29 Основи електротехнике и електронике VI 3 2     6
27.* Енглески језик 2 VI 1 2   1 5
30 Изборни предмет модула 1 (бира 1од 2) VI 3 1   1 6
31 Изборни предмет модула 2 (бира 1од 2) VI 3 2   1 6
  27 19   7 60
Укупно часова активне наставе на години студија (46*15 = 690)
ЧЕТВРТА ГОДИНА
32 Физичко васпитање 4 VII 1 1     2
33 Основи конструкције наоружања и ракета VII 3 2   1 6
34 Балистика  VII 3 1     5
35 Конструкција пројектила и упаљача VII 3 2     6
36 Убојна средства VII 3 2   1 6
37 Експлозивне материје 2 VII 2 2   1 5
32.* Физичко васпитање 4 VIII 1 1     2
38 Корозија и заштита материјала VIII 2 2   1 4
39 Изборни предмет модула 3 (бира 1 од 2) VIII 4 2     6
40 Изборни предмет модула 4 (бира 1 од 2) VIII 3 3   1 6
41 Изборни предмет модула 5 (бира 1 од 2) VIII 2 2   1 4
42 Стручна пракса VIII       3 3
43 Завршни рад VIII       3 5
  27 20   12 60
Укупно часова активне наставе на години студија (47*15 = 705)
Укупно часова активне наставе на свим годинама
првог нивоа студија 
185*15 = 2775
Укупно ЕСПБ бодова 240

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Ред. бр. Назив предмета Семестар Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
1 Изборни предмет 1 (бира 1 од 2)
Основи стратегије III 2 1   1 5
Основи економије III 2 1   1 5
2 Изборни предмет 2 (бира 1 од 2)
Војна историја IV 2 1   1 5
Основи војне географије IV 2 1   1 5
3   Изборни предмет 3 (бира 1 од 2)
Експлозивни процеси V 4 2     7
Токсиколошка хемија и токсикологија V 4 2     7
4 Изборни предмет модула 1 ВХИ (бира 1 од 2)
Погонска средстсва VI 3 1   1 6
Заштита ресурса VI 3 1   1 6
5 Изборни предмет модула 2 ВХИ (бира 1 од 2)
Експлозивне материје 1 VI 3 2   1 6
Хемија животне средине VI 3 2   1 6
6 Изборни предмет модула 3 ВХИ (бира 1 од 2)
Менаџмент техничком подршком VIII 4 2     6
Тактика јединица за РХБ деконтаминацију VIII 4 2     6
7 Изборни предмет модула 4 ВХИ (бира 1 од 2)
Технологија одржавања убојних средстава VIII 3 3   1 6
Технологија РХБ деконтаминације VIII 3 3   1 6
8 Изборни предмет модула 5 ВХИ (бира 1 од 2)
Технологија складиштења и транспорта убојних средстава VIII 2 2   1 4
Тактика јединица за РХБ извиђање  VIII 2 2   1 4
ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs