ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Osnovne studije / Vojnohemijsko inženjerstvo / Ubojna sredstva

Ubojna sredstva

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program osnovnih akademskih studija (Bachelor)

Vojnohemijsko inženjerstvo, Modul Ubojna sredstva
 
 
 
Red.  br. Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1 Fizičko vaspitanje 1 I 1 1     2
2 Pravo odbrane i međunarodno humanitarno pravo I 2 1   1 5
3 Sociologija I 2 1     4
4 Matematika 1A I 2 3     6
5 Fizika A I 3 2     6
6 Opšta i neorganska hemija I 4 2     7
1.* Fizičko vaspitanje 1 II 1 1     2
7 Vojna topografija II 2 2   2 6
8 Osnovi taktike II 3 1   1 5
9 Matematika 2A II 2 3     6
10 Inženjersko crtanje II 2 1   1 4
11 Analitička hemija II 3 3     7
  27 21   5 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (48*15 = 720)
DRUGA GODINA
12 Fizičko vaspitanje 2 III 1 1     2
13 Vojna psihologija III 2 1   1 5
14 Tehnička mehanika III 3 2     6
15 Fizička hemija III 4 2     7
16 Engleski jezik 1 III 1 2   1 5
17 Izborni predmet  1 III 2 1   1 5
12.* Fizičko vaspitanje 2 IV 1 1     2
18 Teorija verovatnoće i statistika IV 2 2   1 6
19 Osnovi mašinskih elemenata IV 2 2     5
20 Organska hemija IV 3 3     7
16.* Engleski jezik 1 IV 1 2   1 5
21 Izborni predmet  2 IV 2 1   1 5
  24 20   6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (44*15 = 660)

 

Red. br. Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
TREĆA GODINA
22 Fizičko vaspitanje 3 V 1 1     2
23 Zaštita životne sredine V 3 1   1 6
24 Osnovi logistike V 3 1   1 5
25 Instrumentalne metode V 2 3     5
26 Izborni predmet 3 (bira 1 od 2) V 4 2     7
27 Engleski jezik 2 V 1 2   1 5
22.* Fizičko vaspitanje 3 VI 1 1     2
28 Osnovi vojnog menadžmenta VI 2 1   1 5
29 Osnovi elektrotehnike i elektronike VI 3 2     6
27.* Engleski jezik 2 VI 1 2   1 5
30 Izborni predmet modula 1 (bira 1od 2) VI 3 1   1 6
31 Izborni predmet modula 2 (bira 1od 2) VI 3 2   1 6
  27 19   7 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (46*15 = 690)
ČETVRTA GODINA
32 Fizičko vaspitanje 4 VII 1 1     2
33 Osnovi konstrukcije naoružanja i raketa VII 3 2   1 6
34 Balistika  VII 3 1     5
35 Konstrukcija projektila i upaljača VII 3 2     6
36 Ubojna sredstva VII 3 2   1 6
37 Eksplozivne materije 2 VII 2 2   1 5
32.* Fizičko vaspitanje 4 VIII 1 1     2
38 Korozija i zaštita materijala VIII 2 2   1 4
39 Izborni predmet modula 3 (bira 1 od 2) VIII 4 2     6
40 Izborni predmet modula 4 (bira 1 od 2) VIII 3 3   1 6
41 Izborni predmet modula 5 (bira 1 od 2) VIII 2 2   1 4
42 Stručna praksa VIII       3 3
43 Završni rad VIII       3 5
  27 20   12 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (47*15 = 705)
Ukupno časova aktivne nastave na svim godinama
prvog nivoa studija 
185*15 = 2775
Ukupno ESPB bodova 240

 

IZBORNI PREDMETI

Red. br. Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
1 Izborni predmet 1 (bira 1 od 2)
Osnovi strategije III 2 1   1 5
Osnovi ekonomije III 2 1   1 5
2 Izborni predmet 2 (bira 1 od 2)
Vojna istorija IV 2 1   1 5
Osnovi vojne geografije IV 2 1   1 5
3   Izborni predmet 3 (bira 1 od 2)
Eksplozivni procesi V 4 2     7
Toksikološka hemija i toksikologija V 4 2     7
4 Izborni predmet modula 1 VHI (bira 1 od 2)
Pogonska sredstsva VI 3 1   1 6
Zaštita resursa VI 3 1   1 6
5 Izborni predmet modula 2 VHI (bira 1 od 2)
Eksplozivne materije 1 VI 3 2   1 6
Hemija životne sredine VI 3 2   1 6
6 Izborni predmet modula 3 VHI (bira 1 od 2)
Menadžment tehničkom podrškom VIII 4 2     6
Taktika jedinica za RHB dekontaminaciju VIII 4 2     6
7 Izborni predmet modula 4 VHI (bira 1 od 2)
Tehnologija održavanja ubojnih sredstava VIII 3 3   1 6
Tehnologija RHB dekontaminacije VIII 3 3   1 6
8 Izborni predmet modula 5 VHI (bira 1 od 2)
Tehnologija skladištenja i transporta ubojnih sredstava VIII 2 2   1 4
Taktika jedinica za RHB izviđanje  VIII 2 2   1 4
HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna