latinica | english
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Основни студијски програми / Основне студије / Логистика одбране

Логистика одбране

Студијски програм Логистика одбране произлази из потреба Министарства одбране Републике Србије за образовањем официра општих служби и служби логистике за рад у систему одбране.

Општи циљ студијског програма Логистика одбране је усвајање академских знања и вештина и постизање компетенција неопходних за обављање почетних дужности официра логистике у систему одбране.

Основне академске студије студијског програма Логистика одбране изводе се током четири академске године (осам семестара). Укупан број ЕСПБ које кадет треба да оствари да би завршио овај степен студија је 240.

Струкутуру студијског програма чине обавезни и изборни предмети (у оквиру програма и модула), стручна пракса, теоријске основе завршног рада и завршни рад. Структуру (обавезних и изборних) предмета чине предавања, вежбе и други облици наставе.

Обавезни предмети програма обухватају оне области које су неопходне за разумевање основних теоријских поставки и система знања на којима се заснива профил савременог професионалног официра логистике, као што су предмети из природноматематичких наука, друштвено-хуманистичких наука, предмети из наука одбране, одређених области техничко-технолошких наука и логистике одбране (у зависности од конкретног модула).

Структура програма основних академских студија обухвата оне области које су неопходне свим официрима логистике за овладавање основним теоријским знањима потребним за успешан менаџмент у логистици одбране (основи економије, микроекономија, основи менаџмента, основи организације, основи логистике, основи система квалитета, војни менаџмент, основи заштите ресурса, финансијско пословање, материјално пословање, снабдевање материјалним средствима и електронско пословање), а такође и области које се односе на менаџмент у оквиру сваке логистичке функције.

Кадет, oсим обавезних предмета, бира и известан број изборних предмета у студијском програму, у мери која му је потребна да обезбеди захтевани број ЕСПБ бодова.

Изборни предмети су заступљени у мери која је потребна да се обезбеди захтевани број ЕСП бодова. Пријављивање изборних предмета се врши 30, а најкасније 10 дана пре уписа семестра у којем постоје изборни предмети.

Прве две године школовања су идентичне за све кадете, а након тога се они опредељују за један од пет изборних модула – подручја, а то су:

Обавезни и изборни предмети су дефинисани на основу радних профила, односно захтева радних места – дужности официра одређене логистичке службе у Војсци Србије и на основу доминантних идентификованих проблема који се јављају у области организације и технологије рада у логистици.

Предмети изборних подручја ― модула дефинисани су на основу радних профила, односно захтева радних места ― дужности официра одређених служби у Војсци Србије.

Кадет стиче звање дипломираног инжењера логистичког инжењерства ако у предвиђеном року испуни све обавезе прописане студијским програмом и тако оствари 240 ЕСПБ.

Осим дипломе, кадету се издаје и Додатак дипломи који означава његове компетенције за професионалног официра у одређеној служби Војске Србије, као и за инжењера логистичког инжењерства.

HorSeparator
Мисао дана
Официр је онај чији је позив командовање!
Андре Гаве
Само у сусрету богате традиције и савремених образовних захтева Војна академија ће бити препознатљив бренд у земљи и у свету.
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна