ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Osnovne studije / Logistika odbrane

Logistika odbrane

Studijski program Logistika odbrane proizlazi iz potreba Ministarstva odbrane Republike Srbije za obrazovanjem oficira opštih službi i službi logistike za rad u sistemu odbrane.

Opšti cilj studijskog programa Logistika odbrane je usvajanje akademskih znanja i veština i postizanje kompetencija neophodnih za obavljanje početnih dužnosti oficira logistike u sistemu odbrane.

Osnovne akademske studije studijskog programa Logistika odbrane izvode se tokom četiri akademske godine (osam semestara). Ukupan broj ESPB koje kadet treba da ostvari da bi završio ovaj stepen studija je 240.

Strukuturu studijskog programa čine obavezni i izborni predmeti (u okviru programa i modula), stručna praksa, teorijske osnove završnog rada i završni rad. Strukturu (obaveznih i izbornih) predmeta čine predavanja, vežbe i drugi oblici nastave.

Obavezni predmeti programa obuhvataju one oblasti koje su neophodne za razumevanje osnovnih teorijskih postavki i sistema znanja na kojima se zasniva profil savremenog profesionalnog oficira logistike, kao što su predmeti iz prirodnomatematičkih nauka, društveno-humanističkih nauka, predmeti iz nauka odbrane, određenih oblasti tehničko-tehnoloških nauka i logistike odbrane (u zavisnosti od konkretnog modula).

Struktura programa osnovnih akademskih studija obuhvata one oblasti koje su neophodne svim oficirima logistike za ovladavanje osnovnim teorijskim znanjima potrebnim za uspešan menadžment u logistici odbrane (osnovi ekonomije, mikroekonomija, osnovi menadžmenta, osnovi organizacije, osnovi logistike, osnovi sistema kvaliteta, vojni menadžment, osnovi zaštite resursa, finansijsko poslovanje, materijalno poslovanje, snabdevanje materijalnim sredstvima i elektronsko poslovanje), a takođe i oblasti koje se odnose na menadžment u okviru svake logističke funkcije.

Kadet, osim obaveznih predmeta, bira i izvestan broj izbornih predmeta u studijskom programu, u meri koja mu je potrebna da obezbedi zahtevani broj ESPB bodova.

Izborni predmeti su zastupljeni u meri koja je potrebna da se obezbedi zahtevani broj ESP bodova. Prijavljivanje izbornih predmeta se vrši 30, a najkasnije 10 dana pre upisa semestra u kojem postoje izborni predmeti.

Prve dve godine školovanja su identične za sve kadete, a nakon toga se oni opredeljuju za jedan od pet izbornih modula – područja, a to su:

Obavezni i izborni predmeti su definisani na osnovu radnih profila, odnosno zahteva radnih mesta – dužnosti oficira određene logističke službe u Vojsci Srbije i na osnovu dominantnih identifikovanih problema koji se javljaju u oblasti organizacije i tehnologije rada u logistici.

Predmeti izbornih područja ― modula definisani su na osnovu radnih profila, odnosno zahteva radnih mesta ― dužnosti oficira određenih službi u Vojsci Srbije.

Kadet stiče zvanje diplomiranog inženjera logističkog inženjerstva ako u predviđenom roku ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i tako ostvari 240 ESPB.

Osim diplome, kadetu se izdaje i Dodatak diplomi koji označava njegove kompetencije za profesionalnog oficira u određenoj službi Vojske Srbije, kao i za inženjera logističkog inženjerstva.

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna