Snabdevanje

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program osnovnih akademskih studija (Bachelor)

Logistika odbrane, Modul Snabdevanje
 
 
 
Red. br. Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA 
1 Fizičko vaspitanje 1 1 1 1     2
2 Pravo odbrane i međunarodno humanitarno pravo 1 2 1   1 5
3 Matematika 1 B 1 2 3     6
4 Opšta taktika 1 2 3   1 6
5 Osnovi ekonomije 1 2 1   1 5
6 Vojni menadžment 1 1 3 1   1 6
1.* Fizičko vaspitanje 1 2 1 1     2
7 Matematika 2B 2 2 3     6
8 Fizika B 2 3 2     6
9 Vojna topografija 2 2 2   2 6
10 Izborni predmet 1 (bira 1 od 3) 3 2 1   1 5
11 Vojna istorija 2 2 1   1 5
  24 20   8 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (44*15 = 660)
DRUGA GODINA
12 Fizičko vaspitanje 2 3 1 1     2
13 Osnovi logistike 3 3 1   1 5
14 Sociologija 3 2 1     4
15 Osnovi konstrukcije motora i vozila 3 2 1     4
16 Engleski jezik 1 3 1 2   1 5
17 Vojna psihologija 3 2 1   1 5
18 Izborni predmet 2 (bira 1 od 2) 3 2 2     5
12.* Fizičko vaspitanje 2 4 1 1     2
19 Vojna geografija 4 3 2   1 6
20 Teorija verovatnoće i statistika 4 2 2   1 6
21 Osnovi sistema kvaliteta 4 2 2     5
16.* Engleski jezik 1 4 1 2   1 5
22 Izborni predmet 3 (bira 1 od 2) 4 3 2     6
  25 20   6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (45*15 = 675)

 

Red. br. Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
TREĆA GODINA 
23 Fizičko vaspitanje 3 5 1 1     2
24 Osnovi zaštite resursa 5 2 2   1 5
25 Finansijsko poslovanje 5 3 2     6
26 Snabdevanje materijalnim sredstvima 5 3 1   6
27 Engleski jezik 2 5 1 2   5
28 Izborni predmet 4 (bira 1 od 4) 5 3 2     5
23.* Fizičko vaspitanje 3 6 1 1     2
29 Materijalno poslovanje 6 3 2     6
30 Tereti u transportu 6 2 2   6
31 Opasne materije 6 3 2     6
27.* Engleski jezik 2 6 1 2   6
32 Izborni predmet 5 (bira 1 od 6) 6 2 2     5
  25 21   5 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (46*15 = 690)
ČETVRTA GODINA 
33 Fizičko vaspitanje 4 7 1 1     2
34 Mehanizacija pretovara i skladištenje 7 2 2    1 6
35 Osnovi konstrukcije ubojnih sredstava 7 3 1    1 6
36 Bilansiranje potreba i nabavke u odbrani 7 2 2     5
37 Organizacija snabdevanja 7 2 2   6
38 Izborni predmet modula 1 (bira 1 od 5) 7 2 2     5
33.* Fizičko vaspitanje 4 8 1 1     2
39 Menadžment tehničkom podrškom 8 4 2     6
40 Izborni predmet modula 2 (bira 1 od 4) 8 3 2     6
41 Izborni predmet modula 3 (bira 1 od 5) 8 3 2     6
42 Stručna praksa (Log) 8       4 4
43 Završni rad (Log) 8       4 6
   23 17    11 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija (40*15 = 600)
Ukupno časova aktivne nastave na svim godinama
prvog nivoa studija 
175*15 = 2625
Ukupno ESPB bodova 240

 

IZBORNI PREDMETI

Red. br. Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
Izborni predmet 1 (Log)
1 Vojna etika 2 2 1    1 5
2 Osnovi strategije 2 2 1   1 5
3 Politički sistem 2 2 1   1 5
Izborni predmet 2 (Log)
1 Osnovi organizacije 3 2 2     5
2 Osnovi menadžmenta 3 2 2     5
Izborni predmet 3 (Log)
1 Ekonomija rada 4 3 2     6
2 Osnovi elektrotehnike i elektronike 4 3 2     6
Izborni predmet 4 (Log)
1 Tehnička mehanika 5 3 2     6*
2 Osnovi vojnog saobraćaja i transporta 5 3 2     6
3 Uvod u računovodstvo 5 3 2     6
4 Kvalitet života 5 3 2     6
Izborni predmet 5 (Log)
1 Elektronsko poslovanje 6 2 2     5
2 Mikroekonomija 6 2 2     5
3 Osnovi vodnog i vazdušnog saobraćaja i transporta 6 2 2     5
4 Robni terminali i robno-transportni centri 6 2 2     5
5 Osnovi mašinskih elemenata 6 2 2     5
6 Sanitetska i veterinarska podrška 6 2 2     5
Izborni predmet modula 1 (Log)
1 Ekonomika poljoprivrede 7 2 2     5
2 Monetarna ekonomija 7 2 2     5
3 Saobraćajni tokovi i kapacitet drumskih saobraćajnica 7 2 2     5
4 Sredstva za pogon i zaštitu 7 3 1     5
5 Balistika 7 3 1     5
Izborni predmet modula 2 (Log)
1 Organizacija ishrane 8 3 2     6
2 Analiza poslovanja 8 3 2     6
3 Upravljanje informacijama u logistici 8 3 2     6
4 Tehnologija održavanja mašinskih sistema 8 3 2     6
Izborni predmet modula 3 (Log)
1 Ekonomija logistike odbrane 8 3 2     6
2 Poslovne finansije 8 3 2     6
3 Autoparkovi 8 3 2     6
4 Tehnologija skladištenja materijalnih sredstava 8 3 2     6
5 Tehnologija održavanja elektronskih sistema 8 3 2     6
VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs