Мастер студије

Мастер академске студије обезбеђују проширивање знања стечених на основним академским студијама и стицање компетенција за обављање виших дужности у свом роду – служби, као и за обављања послова дипломираног менаџера, односно дипломираног инжењера.

Студије трају једну годину или два семестра, чиме се остварује 60 ЕСПБ.

Након успешног завршетка добија се звање мастер менаџер, мастер инжењер одређеног профила, мастер економиста или мастер аналитичар заштите животне средине. 

Мастер студије реализују се у једанаест студијских програма:

У току је акредитација студијског програма мастер академских студија Управљање ризицима у случају природних катастрофа.
 
ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs